След ударното харчене на държавни пари през 2019 г. хазната на дефицит

Александра Маркарян Последна промяна на 31 януари 2020 в 18:52 6211 2

Ударното правителствено харчене на държавни пари м. г. намери логичното си отражение в отчетите за състоянието на хазната. Към 31.12.2019 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за 2019 г. е отрицателно в размер на 1 148,3 млн. лева (0,97% от прогнозния БВП) и се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1 040,8 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 107,5 млн. лева.

Данните бяха публикувани и оповестени тази вечер от Министерството на финансите.

Отчетеният за годината дефицит се дължи на извършените еднократни разходи във връзка с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип многофункционален боен самолет за българските военновъздушни сили - се подчертава в прессъобщението от МФ.

Набъбналите правителствени разходи обаче съвсем не се ограничават с покупката на F-16 в края на лятото, въпреки че това е единственото споменато в прессъобщението. В края на годината без ничия санкция - в този случай парламентът няма думата - Министерският съвет разпредели близо 3 милиарда лева, повечето от които бяха насочени към пътища. (Как бяха разпределени те - вижте тук.)

Отчетът

Останалата част от отчета на МФ показва, че на база на данните от месечните отчети за касово изпълнение на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет приходите, помощите и даренията по КФП за 2019 г. са в размер на 44 048,5 млн. лв. или 100,4% спрямо годишните разчети.

Съпоставени с предходната година те нарастват номинално с 4 397,7 млн. лв., в т.ч. данъчните и неданъчните приходи - с 4 047,1 млн. лв. (10,8 %) и постъпленията от помощи и дарения (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) - с 350,6 млн. лв. (16,6 %).

Общата сума на данъчните постъпления, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 35 279,8 млн. лв., което представлява 102,1 % спрямо планираните за годината данъчни приходи.

Приходите от преки данъци са в размер на 6 714,8 млн. лв. или 102,4 % спрямо предвидените в разчетите за годината.

Приходите от косвени данъци са в размер на 16 847,7 млн. лв., което е 102,5 % спрямо разчетите за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 11 086,1 млн. лв. или 102,4 % спрямо планираните. Приходите от акцизи възлизат на 5 486,0 млн. лв. (102,9 % спрямо разчетените за годината). Постъпленията от мита са 230,9 млн. лв. или 97,5 % от годишните разчети.

Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 1 170,9 млн. лв. или 100,1 % изпълнение на годишните разчети.

Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 10 546,3 млн. лв., което представлява 101,6% спрямо разчетените за годината.

Неданъчните приходи са в размер на 6 305,1 млн. лв., което представлява 95,1% от годишните разчети.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 2 463,6 млн. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2019 г. възлизат на 45 196,9 млн. лв., което е 97,6% от годишните разчети.

От МФ пишат, че номиналното нарастване на разходите спрямо същия период на предходната година се дължи на по-високия размер на капиталовите разходи (поради по-високите разходи по националния бюджет, вкл. разходите, свързани с реализирането на инвестиционния проект за придобиване на нов тип боен самолет за българските ВВС, както и по сметките за средства от ЕС), разходите за персонал (увеличение с 10 на сто на средствата за заплати, възнаграждения и осигурителни вноски на заетите в бюджетния сектор и поредната стъпка на увеличение на възнагражденията в сектор „Образование“), по-високи социални и здравноосигурителни плащания (базов ефект от увеличението на пенсиите от юли 2018 г., индексирането на пенсиите от юли 2019 г. и увеличение на здравноосигурителните плащания), увеличение на разходите за субсидии и други.

Нелихвените разходи са в размер на 43 354,7 млн. лв., което представлява 98,2% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи за 2019 г. са в размер на 35 743,7 млн. лв., капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 7 567,2 млн. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 43,7 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 649,1 млн. лв. или 97,0% от планираните за 2019 година.

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена през 2019 г. от централния бюджет, възлиза на 1 193,1 млн. лв., което е в изпълнение на действащото към момента законодателство в областта на собствените ресурси на ЕС - Решение на Съвета 2014/335/ЕС, Евратом относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз, Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на ЕС и Регламент (EС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства, изменен с Регламент (EС, Евратом) 2016/804 на Съвета от 17 май 2016 година.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2019 г. е 8,8 млрд. лв., в т.ч. 8,6 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Януари

На база на предварителни данни и оценки за януари 2020 г. се очаква превишението на приходите над разходите по (КФП) да бъде 841,3 млн. лв. (0,7% от прогнозния БВП).

Приходите, помощите и даренията по КФП се очаква да бъдат в размер на 3 751,2 млн. лв. (8,0% от годишния разчет) и са близки до отчетените за същия период на миналата година. Данъчните и неданъчните постъпления по КФП нарастват номинално спрямо предходната година със 118,1 млн. лева.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) са в размер на 2 909,9 млн. лв., което е 6,2% от годишния разчет. Разходите по КФП за януари 2019 г. бяха в размер на 2 712,1 млн. лева.

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.01.2020 г. от централния бюджет, възлиза на 187,3 млн. лв.

Виж още за:
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

14751

2

Нострадамус

01.02 2020 в 07:53

И още по-лошо ще става щом позволяваме на един самозабравил се ПОЛУГРАМОТЕН индивид да хвърля милиони от джипа, докато се прави на работещ премиер!

3774

1

ЛАФЪРДИЕВ

31.01 2020 в 19:03

А опростените от НАП над 2 МИЛИАРДА ЛЕВА вземания през 2019-та..
Що не се виждат в отчета?