Кабинетът разпредели 10-цифрена сума, най-много са за пътища

Ирина Евгениева Последна промяна на 11 декември 2019 в 15:54 3721 0

Правителството одобри разходи за близо 3 млрд. в края на годината, показват сметките след днешното заседание на Министерския съвет. Най-много пари се отпускат за пътища.  

Ето и разчетите:

По Оперативна програма райони в растеж се пренасочва допълнителен ресурс за здравеопазване, енергийна ефективност, образование и ремонт на пътища. 

Преразпределят се близо 110 млн. лв. от резерва за изпълнение на проекти от приоритетните оси "Устойчиво и интегрирано градско развитие" и "Регионална социална инфраструктура" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. От тях 25 млн. лв. ще бъдат насочени за проекти за подобряване на енергийната ефективност на административни и жилищни сгради в 28-те по-малки града. 20 млн. лв. ще отидат за закупуването на медицински хеликоптер, както и за изграждане на инфраструктура за неговото използване. Малко над 57 млн. лв. ще се дадат за рехабилитация на участъци от републиканската пътна мрежа, като част от парите в размер на 2 млн. лв. ще отидат за внедряване на интелигентни системи. Над 6 млн. лв. ще се дадат за съвременно спортно оборудване в средните училища.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени по бюджетите на шест министерства.

Към бюджета на Министерство на финансите 500 хил. лева ще отидат за нововъзникнали задължения за левови компенсации на граждани, отговарящи на нормативно установените изисквания като притежатели на многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Около 33 млн. лева се предоставят за повишаване на сигурността на услугите на НАП. Перото е разписано в съобщението като "изграждане и управление на отказоустойчива, резервирана, производителна, защитена и документирана информационна и комуникационна инфраструктура на Националната агенция за приходите, както и за доставка на мобилна рентгенова система и текуща издръжка по бюджета на Агенция "Митници".

Близо 3 млн. ще отидат по бюджета на Министерство на правосъдието, като ще се намалят утвърдените разходи по "Политика в областта на правосъдието" и по бюджетна програма "Правна рамка за функционирането на съдебната система" с около 3 млн. лева, както и утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" със 190 хил. лева. Със същия размер средства се увеличават утвърдените разходи по "Политика в областта на изпълнение на наказанията" по бюджетна програма "Затвори - изолация за правонарушителите".

Министерство на регионалното развитие и благоустройството ще се покрие недостигът на средства в размер около 3 млн. лева, като средствата ще отидат за поддръжка, модернизация и изграждане на техническата инфраструктура, свързана с подобряване на транспортната достъпност и интегрираното управление на водните ресурси и геозащита.

Вътрешнокомпенсирани промени има и в бюджета на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на околната среда и водите, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

За сферата на образованието правителството одобри около 9 млн. лева. Средствата са за обезщетения за пенсиониращите се учители и се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката. 

Правителството отпуска финансиране за ремонт на пътя до Костинброд - по проект ЗНИ - "Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България" АД - "Разширение на производствен център на Кока-Кола в Костинброд, 2020". Парите, чийто размер не е посочен, се отпускат се от бюджета на Министерството на икономиката. 

Министерският съвет одобри директни плащания за необлагодетелствани райони в размер до 83,8 млн. лв. публични средства, като са предвидени и директни плащания по линия на Европейския фонд за гарантиране на земеделието в размер до 750 млн. лева. 

Около 2 млн. лева кабинета ще възстанови на бенефициенти (публична или частна институция, отговорна за иницииране или иницииране и изпълнение на проекти) по оперативните програми за програмен период 2007-2013 г. по влезли в сила съдебни решения за отменени финансови корекции. Средствата са разпределени по бюджета на Министерството на икономиката, Министерството на околната среда и водите и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Близо 3 млн. лева се отпускат за медицинска апаратура за ВМА, като разходите са по бюджета на Министерство на отбраната. Средствата ще се използват за закупуване на медицинска апаратура свързана с дооборудване на операционни зали за извършване на чернодробни трансплантации и проследяване на пациенти в клиниката по реанимация на Военномедицинска академия.

Над милиард за пътища

По решение на правителството с близо 824 млн. лева се увеличава размерът на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през 2019 г., като тези пари са предвидени за сключване на договори за текущ ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа.

Около 350 млн. лева се увеличава максималният размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани от министерството през тази година. Промяната е нужна поради извършено авансово плащане за изграждането на магистрала "Хемус" през септември 2019 г. на "Автомагистрали" ЕАД. Средствата ще бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

До 49 млн. лева се отпускат по бюджета за Националното тол управление. За издръжката на Националното тол управление са предвидени около 46 млн. лева, като от тях близо 11 млн. лева са за възстановяване на разходи по договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронната система за събиране на пътни такси на база време и на база изминато разстояние. Останалите средства са предвидени за оборудване на работни помещения на НТУ, разходи за поддържане на автомобилите на тол контрола, на терминалите за самотаксуване, режийни разходи и т. н. Отпускат се по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.* 

(*Средствата за Национално тол управление за 2019 г. са планирани по централния бюджет, а не по бюджета на МРРБ и се отпускат с постановления на Министерския съвет.)

Капиталовите разходи са близо 3 млн. лева, като част от тях ще отидат за софтуерна разработка за вторична интеграция между Агенция "Митници", МВР и НТУ. 

Отпускат се близо 280 млн. лв. за разплащане на строителни работи на републиканските пътища. От тях около 27 млн. са за пътния участък от АМ "Хемус" от Ябланица и Боаза, както и за модернизация на АМ "Европа" в отсечката от Драгоман до Сливница. Останалите пари около 250 млн. ще се дадат за ремонти на участъци от републиканската пътна мрежа.  

През миналата година правителството предостави 1,3 млрд. лв. за строителството на 134 км в отсечката от Боаза до връзката с пътя Русе - Велико Търново.

Правителството се ангажира да задели 1,38 млрд. лв. за довършването на АМ "Хемус" по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР за 2019 г. Близо 34 млн. се отпускат за плащания за персонала.

Правителството възложи на Авиоотряд 28 да сключи договор за доставка на нов летателен апарат, който да замени един от двата държавни самолета. Размерът на сумата, която бюджетът може да отпусне, не се посочва.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови