Quantcast

Приключиха важни тестове на Игналинската АЕЦ в Литва

OFFNews Последна промяна на 18 май 2017 в 12:51 3824 0

Компанията NUKEM Technologies GmbH, която принадлежи на АО „Атомстройекспорт“, продължава успешно дейностите по създаването на високотехнологични комплекси за третиране на отработено ядрено гориво и радиоактивни ядрени отпадъци в Игналинската АЕЦ в Литва.

За NUKEM Technologies ключови обекти за сътрудничеството в рамките на извеждането от експлоатация на Игналинската АЕЦ са:

- Комплекс за временно хранилище за отработено ядрено гориво (проект B1), извлечено от Първи и Втори енергоблок на Игналинската АЕЦ.
- Комплекс за преработка и съхранение на твърди радиоактивни отпадъци (проекти B2,3,4) на Игналинската АЕЦ.

Дейностите по комплекс В1 бяха приключени през 2016 г. и той бе предаден в промишлена експлоатация след получаване на разрешение от Държавната инспекция по безопасност на ядрената енергетика на Литва. Проектът се осъществяваше от консорциума от германските компании NUKEM Technologies GmbH и GNS GmbH.

По проекта за изграждане на комплекс за преработка и съхраняване на твърди радиоактивни отпадъци (проекти B2,3,4) са приключени основните строителни дейности, оборудването е изработено и монтирано, извършени са дейности по въвеждане в експлоатация. Приключени са студените изпитания на комплекса. Горещите изпитания са планирани за юни 2017 г. Тези етапи са предварителна фаза преди получаването на лиценз за експлоатация. Проектът В 2,3,4 се реализира самостоятелно от NUKEM Technologies GmbH. Очаква се комплексът да влезе в експлоатация през ноември 2018 г.

„В рамките на реализирането на нашето сътрудничество по извеждане от експлоатация на Игналинската АЕЦ бяха извършени голямо количество дейности. Това е мащабен проект“, отбеляза ръководителят на направленията ОЯГ и РАО на Групата компании АСЕ Григорий Соснин.

По думите му, предаването в експлоатация на комплекс В1 и приключването на студените изпитания на В 2,3,4 доказват, че всички проекти могат да бъдат успешно реализирани, ако към целта се подходи със съвместни усилия.

Проектът за извеждане от експлоатация на Игналинската АЕЦ, построена в Литва по съветски проект с два реактора тип РБМК-1500 мегавата, се финансира със средства от Международния фонд за подпомагане на извеждането от експлоатация на Игналинската АЕЦ, които се администрират от Европейската банка по възстановяване и развитие. Дейностите се изпълняват от NUKEM Technologies GmbH, принадлежаща на АО „Атомстройеспорт“.

Целта на проекта B2/3/4 е изграждане на комплекс за преработване и съхранение на твърди радиоактивни отпадъци (КПХТРО) на Игналинската АЕЦ. В комплекса ще бъдат обработвани твърди радиоактивни отпадъци, образувани до момента на окончателното спиране на Втори енергоблок (края на 2009 г.), както и отпадъците от извеждането от експлоатация на Игналинската АЕЦ. Предвижда се едновременно проектиране и строителство на нови високотехнологични системи – комплекс за извличане на твърди радиоактивни отпадъци (B2) и комплекс за третиране и съхраняване на твърди радиоактивни отпадъци (B3/4).

Със започването на експлоатацията на КПХТРО радиоактивните отпадъци от Игналинската АЕЦ ще се извличат от съществуващите временни хранилища и ще се транспортират на отново построения комплекс за съхранение, където трябва да се сортират по новата система за класификация с последваща обработка. Обработените отпадъци ще бъдат опаковани в контейнери и складирани за временно съхранение (до 50 години) до строителството на окончателни хранилища за погребването им.

Реализирането на проектите по извеждане от експлоатация на Игналинската АЕЦ ще позволи на NUKEM Technologies GmbH и АО „Атомстройекспорт“ да сформират референция на чуждестранните пазари по изграждане на високотехнологични комплекси за третиране на ОЯГ и РАО.