Преброяването: 45% от българите са в икономически активна възраст, 40% от шефовете са жени

Мая Младенова Последна промяна на 31 октомври 2022 в 12:55 2172 1

Икономически активно население

Снимка НСИ

Икономически активно население към 2021 г.

Близо 3 милиона са българите в икономически активна възраст, показват данните от националното преброяване, проведено през есента на 2021 година.

През наблюдавания период в страната има 2 953 937 икономически активни лица на възраст 15 и повече навършени години, или 45,3% от населението. От тях 2 661 292 са заети, а 292 645 са безработни.

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са заети или безработни през наблюдавания период.

Броят на икономически активните лица нараства до 1985 г., когато достига и най-високата си стойност - 4 686 140 души. През следващите години той намалява, за да достигне 2 953 937 души към 7 септември 2021 година. Спрямо 2011 г. броят на икономически активните лица намалява с 376 хил. души, или с 11,3%.

Преброяването от 2021 отчита 2 835 хил. икономически активни лица на възраст между 15 и 64 навършени години. Относителна мярка за степента на участие на населението в пазара на труда е коефициентът за икономическа активност, изчислен като отношение на броя на икономически активните лица към населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години. Общо за страната коефициентът на икономическа активност e 69.7% (70.8% за мъжете и 68.5% за жените), отчита НСИ.

С най-висок коефициент на икономическа активност е област София (столица) - 78,6%, следвана от Габрово - 73,5%, и Перник - 72,1%. Най-нисък е този показател в областите Кърджали - 54,1%, Силистра - 60,6%, и Сливен - 61,1%.

Продължава тенденцията на повишаване на образователния статус на заетите лица. През наблюдавания период с висше образование са над 1 милион души, или 39,3% от заетите. Спрямо 2011 г. този дял се увеличава с 6,6 процентни пункта. Образователният статус на заетите жени е по-висок в сравнение с този на заетите мъже. Делът на жените с висше образование от всички заети жени е 47,5%, съответно 31,4% при мъжете.

Най-много лица са заети в икономическите дейности „преработваща промишленост“ - 474 хил. души, или 18.6%, „търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - 418 хил., или 16.4%, и „държавно управление“ - 202 хил., или 7.9% от заетите лица на възраст 15-64 навършени години.

Налице са различия по пол между заетите в отделните икономически дейности, констатира преброяването. Мъжете преобладават в икономически дейности като „строителство“, „добивна промишленост“ и „транспорт, складиране и пощи“, а жените преобладават в икономическите дейности „дейност на домакинствата като работодатели“, „образование“ и „хуманно здравеопазване и социална работа“.

Разпределението по професии показва, че най-много заети има в клас „специалисти“ (18,8%), следва клас „персонал, зает с услуги за населението и търговия“ (18,3%) и „професии, неизискващи специална квалификация“. И тук се наблюдават съществени различия по пол. Сред ръководителите в различните сфери близо 60% са мъже, а 40,4% - жени.

През наблюдавания период безработните лица на възраст 15-64 навършени години са 287 хиляди. Жените са 131 хил., или 45,6%, а мъжете 156 хил., или 54,4%.
Коефициентът на безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население във възрастовата група 15-64 навършени години, е 10,1% общо за страната, съответно 10,7% за мъжете и 9,5% за жените.

Възрастовите коефициенти на безработица показват, че най-висок е делът на безработните във възрастовата група 15-19 години (36,1%). С нарастване на възрастта стойността на показателя намалява. Коефициентът на безработица е по-нисък в градовете отколкото в селата във всички възрастови групи.

Всички данни за икономическите характеристики на населението се отнасят до положението на лицата на пазара на труда през седмицата, предхождаща критичния момент на преброяването – 31 август – 6 септември 2021 година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

-5394

1

Бай Пешо от Перни 6

31.10 2022 в 13:19

Леле, сега работата на толкова феминистки финансирани от запад се обезсмисля :)))