Парламентът узакони поставянето на временен синдик в КТБ

Нели Чолашка Последна промяна на 18 март 2015 в 10:45 2200 0

Народното събрание узакони назначаването на временен синдик в останалата без лиценз КТБ с промени в Закона за банковата несъстоятелност на второ четене.

Измененията предвиждат в кредитната институция да влязат синдици преди окончателното произнасяне на Софийския градски съд по делото за несъстоятелността на КТБ. Те бяха приети почти единодушно от депутатите. 

Временните синдици ще получават, съхраняват и водят търговските книги и търговската кореспонденция на банката, както и ще може да "издирва и уточнява имуществото на банката". Те ще може да правят искания за прекратяване, разваляне или унищожаване на сделки, по които банката е страна, да завежда от нейно име дела, както и да събира парични вземания на банката.

Със съгласието или по предложение на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете, временните синдици ще могат да възлага на лица, притежаващи необходимия международен опит в разследване на банкови фалити, да извършват действия по проследяване на активи. Те ще могат да препоръчват на временния синдик действия за запазване и връщане в имуществото на банката на активи, с които банката се е разпоредила в нарушение на закона.

Временният синдик ще се разпорежда с паричните средства на банката, включително със сумите по банковите сметки, по които банката е титуляр, ако това се налага във връзка с управлението и запазването на имуществото или извършването на други разноски.

Днес дружеството на Цветан Василев "Бромак" изпрати писмо до медиите, в което оспорва новото законодателство за банковата несъстоятелност, което дава възможност в кредитната институция да се вкара временен синдик.

Миналата сряда, когато в парламента се гласува смяна на вътрешния министър, премиерът Бойко Борисов призова депутатите бързо да разрешат на правителството да сложи служебен синдик, защото има съмнения, че в момента КТБ се разграбва.

На следващия ден на среща при финансовия министър Владислав Горанов Борисов пое ангажимент пред всички партии в парламента, че кабинетът няма да назначи произволни хора за синдици, а ще бъдат назначени двама синдици, избрани от "точно определен списък".

В момента имуществото на банката се пази от квесторите и няма възможност за назначаване на временен синдик.

По предложение на Мартин Димитров от Реформаторския блок записано, че фондът ще публикува отчетите си на интернет страницата си "незабавно". Ако няма посочен срок, има рискове тази информация да се публикува със закъснение, уточни Димитров.

Колегата му Петър Славов пък коментира, че се спекулира с твърдението, че законът е извънреден - не се създава със задна дата задължения, и то неизпълними.