Общините с просрочени задължения от 162,7 милиона лева

OFFNews Последна промяна на 10 ноември 2017 в 13:57 2994 0

14 общини са отличници, показват данните на финансовото министерство за третото тримесечие на годината. 

Комплексният анализ на показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи за третото тримесечие показва, че с най-добри параметри на тези показатели са общините Столична, Варна, Панагюрище, Божурище, Раднево, Балчик, Банско, Несебър, Ямбол, Русе, Плевен, Родопи, Пловдив, Девня.

Общините Столична, Варна, Пловдив, Бургас и Ямбол към третото тримесечие на 2017 г. формират най-голям излишък по бюджета си. 

Най-голямо намаление в размера на задълженията за разходи спрямо края на 2016 г. отчитат Столична община и Сливен. Общините Столична, Сливен, Пловдив и Смолян са с най-голямо намаление на поетите ангажименти за разходи спрямо края на 2016 г.

С най-негативни тенденции по показателите на общините за финансова самостоятелност, финансова устойчивост и инвестиционна активност за третото тримесечие на 2017 г. се очертават и следните общини, освен тези, които са в процедура по финансово оздравяване: Борино, Угърчин, Неделино, Доспат, Рила, Никола Козлево, Черноочене, Бойчиновци, Сатовча, Самуил, Белица, Батак, Антон.

За общините, които са в процедура по финансово оздравяване през 2017 г., данните към 30 септември показват, че просрочените задължения по бюджета са в размер на 91,7 млн. лв., като при 28 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава законовото ограничение от 5 на сто. 

Задълженията за разходи са в размер на 103,8 млн. лв., като при 19 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите превишава допустимите по ЗПФ стойности от 15 на сто. Задълженията им за разходи са намалели спрямо същия период на миналата година с 23,0 млн. лв. Поетите ангажименти са в размер на 185,0 млн. лв., като при 7 от общините делът им спрямо годишния размер на разходите все още надвишава допустимите 50 на сто. 
От началото на 2017 г. министърът на финансите е съгласувал планове за финансово оздравяване на 7 общини – Перник, Белово, Тетевен, Септември, Велинград, Сливен и Сунгурларе, които изготвиха и изпратиха за съгласуване оздравителни планове за тригодишен период.

Просрочените задължения в края на септември 2017 г. спрямо края на 2016 г. на общините Перник, Белово, Септември и Сливен намаляват в размер по-голям от отпуснатия безлихвен заем за финансово оздравяване, т.е. те са разплатили изцяло предвидените за погасяване просрочени задължения с предоставения от централния бюджет заем. 

Просрочените задължения на общините към края на септември са в размер на 162,7 млн. лв., в т.ч. по бюджета на общините 153,2 млн. лева. Просрочените задължения по бюджетите на общините са формирани от 140 общини (52,8 % от общия брой общини). Над 47,2 % (125 общини) завършват третото тримесечие на 2017 г. без просрочени задължения в бюджета. Сравнено със същия период на миналата година, намаление на просрочените задължения отчитат 37,4 % (99 общини), като общият размер на реализираното от тях намаление е 57,0 млн.лв.

В делегираните от държавата дейности просрочените задължения са в размер на 4,6 млн. лв. и както обикновено съставляват около 3,0 % от размера на просрочените задължения в бюджета. Като цяло общо просрочените задължения на общините намаляват с 32,9 млн. лв. спрямо края на 2016 г. и с 43,6 млн. лв. спрямо същия период на миналата година.

Общинският дълг и общинските гаранции към 30.09.2017 г. възлизат на 1 226,6 млн. лв., в т.ч. 552,6 млн. лв. вътрешен (45,0 %) и 674,1 млн. лв. външен дълг (дългът на Столична община формира 51,7 % от общия размер на дълга). Спрямо края на 2016 година, размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 26,4 млн. лв., което се дължи на намаление на размера на вътрешните заеми с 23,8 млн. лв. и на намаление на размера на външните заеми с 2,6 млн. лв. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови