Нов закон разполага вятърни електроцентрали в Черно море с концесии за по 30 години

Съвносители са парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България", ГЕРБ, ДПС и ИТН

Ружа Райчева 05 декември 2023 в 10:47 2257 0

Вятърна мелница в морето

Снимка Pixabay

Вятърна мелница в морето

Депутатите ще коват нов закон за разполагането на вятърни електроцентрали в Черно море. Концесиите ще се дават за срок от тридесет години, който може веднъж да се удължи с пет.

Вчера парламентарните групи на "Продължаваме промяната - Демократична България", ГЕРБ, ДПС и "Има такъв народ" внесоха законопроект за създаването на Закон за енергията от възобновяеми източници в морските пространства.

Вносители са Ивайло Мирчев (ПП-ДБ), Делян Добрев (ГЕРБ), Рамадан Аталай (ДПС), Гроздан Караджов (ИТН), Станислав Анастасов (ДПС), Владислав Панев (ПП-ДБ) и Калоян Икономов (ПП-ДБ). Междувременно на страницата на Министерски съвет ще бъде публикуван за обществено обсъждане Планът за развитие на енергийни мощности в морето.

Законът за енергията от възобновяеми източници в морските пространства урежда обществени отношения, свързани с производството на ток от вятърни електроцентрали в Черно море. Предварително ще се проведат проучвания за проверка на възможността за изграждането на въпросните централи, включително и за тяхното премахване.

Вносителите отбелязват, че така ще се насърчи развитието на европейските технологии, като преди това се направи внимателна оценка на въздействието върху околната среда.

Отговорник за планирането и проучванията в Черно море ще е министърът на енергетиката. Той трябва възлага концесиите в приоритетните зони, да координира всички държавни органи и да следи сключените договори.

Операторът на електропреносната мрежа ще е длъжен да планира необходимия мрежови капацитет за присъединяване на нови енергийни мощности в морето, така както е заложено в Плана за развитие на енергийните мощности. Точката по присъединяване ще е на сушата.

Планът за развитие на енергийни мощности в морето включва:

- определяне на приоритетни зони за изграждане на вятърни електроцентрали;

- технически спецификации на приоритетните зони (минимален и максимален капацитет и отстояния между вятърните турбини)

- подводни трасета на техническа инфраструктура, включително електропреносни кабели, подстанции и т.н.

Според Плана за развитие на енергийните мощности до 2027 г. следва да бъдат открити концесионни процедури за вятърни електроцентрали с мощност не по-малко от 1 ГВт, както и за не по-малко от нови 2 ГВт за периода 2027-2030 г.

Концесионерите на вятърни електроцентрали в морето ще могат да ги изградят и експлоатират за своя сметка, да се присъединят към електропресносната мрежа на България и да получат лиценз. Концесията се дава за срок от 30 години, като може да се удължава само веднъж с 5 години.

Преди да почне даден строеж трябва да се установи, че не представлява заплаха за околната среда, безопасността на корабоплаването, сигурността на България и ЕС, както и че не надделяват дадени обществени интереси или частни права.

В мотивите на законопроекта пише, че ще се отключи потенциалът за местно производство и потребление на нисковъглеродна енергия - в отговор на геополитическите рискове пред националната енергийна сигурност, както и на поетите ангажименти от България за борба с климатичните промени.

Интегрираният план в областта на енергетиката и климата на България цели увеличение на енергийния дял от възобновяеми източници (ВЕИ) до 27,09% и 30,33% само за сектор електроенергия. Тези изисквания ще бъдат актуализирани през 2024 г., като се има предвид повишената цел от 45% ВЕИ до 2030 г. според европейския план REPowerEU, представен от ЕК заради ефектите от войната в Украйна.

"Тъй като зоните в българския участък на Черно море с най-благоприятни параметри са ограничени, те следва да бъдат обособени в Плана за развитие на енергийните мощности като приоритетни и отдадени на търг след детайлно проучване", пишат вносителите в мотивите.

Ако бъде приет, законът ще влезе в сила от 1 януари догодина.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови