Нов трус в ДКК. Изпълнителният директор Ваня Караганева изгърмя месец след назначаването си

Съветът на директорите изброява дълъг списък с прегрешенията й с уточнението, че не е изчерпателен

OFFNews Последна промяна на 29 ноември 2021 в 20:51 10644 0

Съветът на директорите на Държавна консолидационна компания (ДКК) ЕАД освободи Ваня Караганева от длъжността изпълнителен директор заради редица противозаконни действия и безотговорни бездействия, които нанасят сериозни финансови щети на ДКК, съответно на държавата и уронват престижа на Министерство на икономиката в качеството му на едноличен собственик на капитала на ДКК, съобщиха от компанията.

Караганева бе назначена в ДКК в края на октомври, а в борда на дружеството е от началото на септември като назначение на бившия министър на икономиката Кирил Петков.

Следва дълъг списък от прегрешенията на Караганева с уточнението, че не е изчерпателен:

- Еднолично решение за прекратяване на пълномощията на процесуалния представител на ДКК по пет висящи търговски дела и назначаване на друг, въпреки резервите на финансовия контрольор. Новите договори за правна помощ задължават ДКК с парична сума в размер на 1 120 060 лв. с ДДС за услуга, която вече е платена;

- Еднолично подписване извънсъдебна спогодба с материален интерес 50 млн. лв. с различен от одобрения вече от СД на ДКК текст, без последваща санкция или даже информиране на съвета на директорите на ДКК;

- Според Закона за публичните предприятия директори на публични предприятия нямат право да работят на друго място (освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари). Във връзка с това изискване Ваня Караганева е подписала декларация с невярно съдържание пред Търговския регистър.

- Еднолично решение за смяна на обслужващата банка на ДКК в противоречие на чл. 28, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Новата банка не е покрила стрес теста на ЕЦБ, което би се отразило и на видовете риск към ББР във връзка с кредитната експозиция на ДКК от 147 млн. лв.;

- Отказ да изплаща в срок дължими от ДКК суми към държавата (НАП, НОИ) и доставчици, с които дружеството има подписани договори (ЧЕЗ и др.). Във връзка с провеждания тримесечен мониторинг от ББР на ДКК като кредитополучател, ДКК не може да предостави в срок необходимите удостоверения за липса на публични задължения. Това би променило в негативна посока риска на ДКК като кредитополучател (вкл. увеличаване на лихвата по кредита);

- Издаване на заповеди за подписване на финансово-счетоводни документи, които са в нарушение на вътрешните правила на ДКК, ЗФУКПС, чл. 13, ал. 3, т.1 и Методическите указания на Министерство на финансите;

- Еднолично назначаване на временни членове на СД на „Вазовски машиностроителни заводи“ (ВМЗ) ЕАД без одобрението им от съвета на директорите и в нарушение на решение на СД на ДКК;

- Еднолично разрешение ВМЗ да предостави изключителни права за своята продукция на частно юридическо лице, без необходимото проучване за целесъобразност като даже не уведомява съвета на директорите на ДКК;

- Отказ от разглеждане на всякакви въпроси, свързани с проекта за ремонт и реконструкция на язовири. Просрочени са нормативно определени срокове, което крие риск от бедствия и може да доведе до тежки финансови загуби за дружеството;

- Подписване на договор за правна помощ и консултантски услуги с адвокат, който впоследствие е назначен и за председател на комисиите за избор на членове на съвета на директорите на ВМЗ, „Монтажи“ и „Кинтекс“, както и всички комисии за избор на одитори на дъщерните дружества. Адвокатът има достъп до цялата информация на сървъра на ДКК, въпреки че самият той не е служител на дружеството. Същият е иззел неформално функциите на изпълнителния директор пред екипа на ДКК.

"За по-малко от месец работа като изпълнителен директор Ваня Караганева блокира работата на ДКК в редица направления, включително чрез неправомерни еднолични решения. Действията й показват, че тя разбира управленската отговорност на тази позиция основно като функция за нови назначения в ДКК и дъщерните дружества. Караганева увеличава щата на ДКК с по-високоплатени, но не и оперативно работещи служители, без да e ясно от какви източници ще се осигурява финансирането на тези позиции, които ДКК не може да си позволи. Като част от тази практика, Караганева е назначила свой технически сътрудник на два трудови договора с общо възнаграждение, по-голямо от това на началник отдел в ДКК, като в същото време е обективно невъзможно служителят да изпълни задълженията си по двата договора", съобщават от компанията.

Съветът на директорите отчита като своя грешка избирането на Ваня Караганева за втори изпълнителен директор на дружеството, без да е посветил достатъчно време, за да установи дали тя притежава компетенциите, необходими за тази роля.

Съветът на директорите на ДКК не приема за достоверни внушенията, правени от Караганева на заседания на СД, че всички нейни действия са по нареждане на Министерство на икономиката. ДКК се противопоставя на спекулации, че принципалът в лицето на министъра на икономиката може да носи отговорност за действия на Караганева, които са против интереса на дружеството, допълват от ДКК и уточняват, че са сезирали компетентните органи.

Така от днес единствен изпълнителен директор на дружеството остава Рая Каназирева.

В началото на август Кирил Петков обяви, че не вижда защо трябва да съществува ДКК и предприе мерки за промяна в компанията. Няколко дни по-късно обяви, че държавното дружество "Монтажи" ЕАД е възлагало ремонтите за стотици милиони левове всичко на всичко на 6-7 фирми, а парите, платени от ДКК, са два пъти над пазарната цена за бетона и пет пъти над нормалната цена на транспорта. Според Петков държавата е била източвана без търгове и обществени поръчки, а контролът е бил скрит под шапката на ДКК. Петков поиска и оставката на 4-ма от 5-имата членове на борда на директорите на ВМЗ-Сопот, както и на изпълнителния директор на ДКК, част от която е ВМЗ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови