Лорер с двама зам.-министри, МИР ще се помещава на ул. ''Батенберг'' 12

Закрива се Държавна агенция за научни изследвания и иновации

Александра Маркарян 19 януари 2022 в 07:45 4906 0

Даниел Лорер

Снимка БТА/Владимир Шоков, архив

Даниел Лорер

403 души ще работят в Министерството на иновациите и растежа (МИР). Министър Даниел Лорер ще има двама зам.-министри, а министерството ще се помещава идеалния център на столицата – на ул. „Батенберг“ 12.

Това предвижда проектът за Устройствен правилник на МИР, което ще се обособи след преобразуване на ръководеното от вицепремиера Корнелия Нинова Министерството на икономиката.

Единият от зам.-министрите в МИР беше назначен от премиера Кирил Петков в края на декември 2021 г. Това е Карина Ангелиева, бивш зам.-министър на образованието и науката в третия кабинет на ГЕРБ.

Зам.-министър при ГЕРБ и бивш депутат от БСП стават зам.-министри

Закрива се Държавна агенция за научни изследвания и иновации. МИР става неин правоприемник.

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ ще е под шапката на МИР със своите 282 служители, в т.ч. сътрудници по управление на европейски проекти и програми (96 души) и служители в териториалните звена (45 души).

Към МИР преминават Българската агенция за инвестиции (27 щатни бройки) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (52 бройки).

Към икономическото министерство остават:

1. Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" – 39 щатни бройки;

2. Агенцията за публични предприятия и контрол – 65 щатни бройки;

3. Държавната агенция за метрологичен и технически надзор – 468 щатни бройки;

4. Патентното ведомство – 114 щатни бройки;

5. Комисията за защита на потребителите – 180 щатни бройки;

6. Държавната комисия по стоковите борси и тържищата – 29 щатни бройки;

7. Центърът на промишлеността на Република България в Москва – 11 щатни бройки;

8. Българският институт по метрология – 287 щатни бройки.

След преобразуването числеността на системата на икономиката и индустрията ще е 1 592 щатни бройки (в т.ч. Министерството на икономиката и индустрията и 8 второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството).

Числеността на системата на иновациите и растежа ще е общо 482 щатни бройки (работещите в Министерството на иновациите и растежа плюс тези в двете агенции).

МИР ще е структурирано в една главна дирекция, 8 дирекции, инспекторат, служител по сигурност на информацията и финансов контрольор. Специализираната администрация ще включва:

1. Дирекция „Политики и анализи";

2. Дирекция „Инструменти за икономически растеж“

3. Дирекция „Насърчителни мерки и проекти";

4. Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност".

В нея ще работят общо 332 души, 282 от които са в ГД "Европейски фондове и конкурентоспособност".

Политическият кабинет на министъра ще е 9-членен и освен зам.-министрите и началник-кабинета в него ще са парламентарният сектетар, директорът на "Връзки с обществеността и протокол", четирима съветници и технически сътрудници, главният секретар, петима души от инспектората, шестима от "Вътрешен одит", служителят по сигурността на информацията и финансов контрольор.

Общата администрация ще се състои от четири дирекции с 48 служители - „Връзки с обществеността и протокол“ - 7 души, „Финанси и управление на собствеността“ - 14 служители, „Правна“ - 16 и „Административно и информационно обслужване“ - 11.

Някои от правомощията на министъра на иновациите са:

- провежда политиката за насърчаване на инвестициите в страната;

- участва в изпълнението на политиката за насърчаване конкурентоспособността на малките и средни предприятия и тяхната добавена стойност за растежа на икономиката;

- участва при провеждането на политиката за насърчаване на зелените технологии, кръговата икономика и биоикономика, подпомага прехода към Индустрия 4.0 и Индустрия 5.0, като разработва и прилага политики и мерки за стимулиране на
технологии, включително цифрови технологии и иновации в предприятията;

- ръководи и координира политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на България в Европейския съюз;

- ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за стимулиране на иновациите и конкурентоспособността на българските предприятия; формира секторни и регионални политики за насърчаване на
предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства;

- участва в осъществяването на външноикономическата политика на България и защитава външноикономическите ѝ интереси в международни организации съгласувано с министърите на икономиката и външните работи;

- участва при формулирането и провеждане на политиката към стартъп компаниите и фондовете за дялово и рисково инвестиране.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови