КФН одобри проспекта на ПИБ за емитиране на акции за увеличаване на капитала

OFFNews Последна промяна на 23 април 2020 в 17:05 2803 1

Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за първично публично предлагане на емисия акции на Първа инвестиционна банка (Fibank), които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на банката, съобщиха от КФН. 

Емисията е в размер до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка една. Като последната цена на акциите на ПИБ е 2,40 лв. за брой, тоест - малко над 2 пъти под исканата цена.

С днешното решение регулаторът вписва посочената емисия акции, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. 

С пласирането на новата емисия банката ще изпълни на 100% и последната препоръка на Европейската централна банка. Присъединяването на България към Европейския банков съюз и валутния механизъм ERM II ще предостави на страната едновременно финансовата сигурност на стриктния контрол на ЕЦБ, и достъп до привилегии и облекчения, достъпни за държавите- членки на еврозоната.

Преди дни банката обяви, че е взела решение за увеличаване на капитала си с до 25 млн. акции при емисионна цена от 8 лева (200 млн. лв.) Минимумът за успех трябваше да е записването на поне 2,5 млн. акции при цената от 8 лева (20 млн. лева). При издаването на 25 млн. нови акции капиталът на банката ще достигне 135 млн. акции и оценката й 1,08 млрд. лева.

Миналата година активите на ПИБ се увеличиха с над 1 млрд. лева и общата им стойност достигна 10,660 млн. лева на консолидирана основа. Регулаторният собствен капитал достигна 1,284 млн. лева с нарастване от 176 млн. лв. за 2019 г. Като през годината банката успя да постигне ръст при депозитите от 761 млн. лева и така привлечените средства от клиенти превишиха 9,104 млн. лева. През края на 2019 г. банката успешно издаде дългово-капиталов инструмент с обща стойност 30 млн. евро, който след разрешение от страна на Българска народна банка беше включен в допълнителния капитал от първи ред. Печалбата на консолидирана основа за 2019 г. преди обезценки е 257.7 млн. лева, която бе успешно включена в капитала на банката. Към края на 2019 г. чрез мерки за увеличение на капитала и намаление на риска банката формира допълнителен капиталов буфер в размер на над 197 млн. евро.

През първо тримесечие на 2020 г. капиталовата позиция на ПИБ се засилва още повече след включването в собствения капитал на печалбата от 2019 г. след разрешение на БНБ.

Към 31 март 2020 г. коефициентът на обща капиталова адекватност на ПИБ е 19,09%, адекватността на капитала от първи ред е 19,03%, съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 15,48%, а регулаторният собствен капитал достигна 1,365 млн. лева. За първо тримесечие на 2020 г. печалбата преди обезценки е 30,9 млн. лв. Съотношението на ликвидно покритие е 273,87% и демонстрира стабилна ликвидна позиция. Ръстът в кредитния портфейл на банката през първо тримесечие на 2020 г. в сегмент МСП е 13,8 млн. лева или 7,2% на годишна база, а в сегмент Банкиране на дребно е 47.3 млн. лева, или 10,4% на годишна база. Отново в края на миналата година банката поиска да увеличи капитала си при емисионна цена от 5 лева, когато пазарната цена беше 3 лева или 67% горница. Сега банката търси 270% горница.

През февруари месец КФН отказа да потвърди проспекта за увеличението на капитала на банката. 

При стрес тестът, който беше направен миналата година ЕЦБ откри капиталов недостиг при ПИБ, като по това време банката бе осигурила 130 млн. евро от допълнителния капиталов буфер.

Тестването на българските банки се породи от искането на България за установяване на тясно сътрудничество с ЕЦБ, което бе официализирано на 18 юли 2018 г. заради заявеното желание на страната за присъединяване към валутно-курсовия механизъм ERM II или "чакалнята" на еврозоната.

Според правилата на ЕЦБ двете банки, в които беше констатиран капиталов недостиг, трябваше да го попълнят в рамките на девет месеца след констатирането му, или до 26 април. Другата банка с такъв недостиг беше Инвестбанк, която наскоро обяви, че вече е изпълнила това за своите 52 млн. евро - с комбинация от текущата печалба преди обезценки за 2019 г. (35 млн. лв.), конвертиране на подчинен срочен дълг в капитал (20 млн. евро) и увеличение на капитала (22 млн. лв.).

Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

2954

1

DENNIS CROUCH FINANCE FIRM

14.05 2020 в 21:57

Вземете заема си сега след 48 часа

Добър ден
Искате ли да бъдете предприемач, стартирайте проект или купете апартамент или изпаднали ли сте във финансови затруднения, нуждаете ли се от финансова помощ, губите ли сън при опит да получите заем, не оставяйте мечтите си да умрат, свържете се с Денис Крауч Финанс Фирма, за бързи и надеждни заеми.

Предлагаме следните видове заеми:

1. Фирмени заеми
2. Бизнес заеми
3. Апартаменти заеми
4. Автоматични заеми
5. Автомобилни заеми и др.

Ние предлагаме заеми на сериозни и честни клиенти, които са готови да работят с нас при лихва от 3%, от 100 000,00 евро до 900 000 000 000,00.

Веднага се свържете с нас чрез нашия имейл (denniscrouchfinancecompany@gmail.com) или (denniscrouchfinancefirm@outlook.com)

Номер на Whatsap: +2349025654259
Viber: +2349025654259
Telegram: @denniscrouchfinancecompany

подписан
мениджър
Денис Крауч Финанси Фирма