БНБ отказа лиценз на "Български пощи"

Александра Маркарян Последна промяна на 14 март 2014 в 13:02 3307 0

Българската народна банка отказа лиценз на "Български пощи" за предоставяне на платежни услуги.

Решението е взето на заседание на Управителния съвет на БНБ днес, съобщи пресцентърът й.

От "Български пощи" са искали лизенз за извършването на:

1. услуги, свързани с внасянето на пари в наличност по платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка; 

2. услуги, свързани с теглене на пари в наличност от платежна сметка, както и свързаните с това операции по обслужване на платежна сметка;

3. изпълнение на платежни операции, включително прехвърляне на средства по платежна сметка на ползвателя при доставчика на платежни услуги или при друг доставчик на платежни услуги:

а) изпълнение на директни дебити, включително еднократни директни дебити;

б) изпълнение на платежни операции чрез платежни карти или други подобни инструменти;

в) изпълнение на кредитни преводи, включително нареждания за периодични преводи;

4. издаване на платежни инструменти и/или приемане на плащания с платежни инструменти;

5. изпълнение на налични парични преводи;

Отказът на БНБ е на основание чл. 14, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи. Текстовете дават право на отказ, когато заявителят не отговаря на някое от условията за получаване на лиценз и/или не е представил необходимите сведения и документи или те съдържат непълна, противоречива или невярна информация.

За получаването на лиценз трябва да са изпълнени едновременно следните условия от заявителя:

5. да прилага надеждни правила за управление на дейността, свързана с предоставянето на платежни услуги, които включват:

а) ясна организационна структура;

б) ясно определени, прозрачни и последователни правила за отговорност;

в) ефективни процедури за установяване, управление, контрол и докладване на рисковете, на които е изложена или може да бъде изложена платежната институция;

г) подходящи механизми за вътрешен контрол, включително надеждни и ефективни административни и счетоводни процедури;

д) програма за мерките срещу изпиране на пари;

6. бизнес планът и прогнозният бюджет за първите три години от дейността да показват, че заявителят е в състояние да използва подходящи и адекватни системи, ресурси и процедури, необходими за надлежното извършване на дейност като платежна институция;

7. да прилага надеждни и подходящи мерки за защита на средствата на ползвателите на платежни услуги, както и на използваните платежни инструменти;

8. управляващите и представляващи заявителя и членовете на неговите органи за управление и надзор, включително като представители на юридически лица, са лица, които притежават необходимата квалификация, професионален опит и добра репутация, изискванията за които са установени с наредба.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови