Бюджетната комисия започна процедурата за нов председател на КФН

Александра Маркарян 13 юли 2016 в 17:49 4576 1

Менда Стоянова, Стоян Мавродиев

Снимка БГНЕС, архив

Председателката на Комисията по бюджет и финанси в НС Менда Стоянова и председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев

Първата стъпка от процедурата за избор на нов председател на Комисията за финансов надзор беше направена днес.

Депутатите от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание приеха проект на решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за председател на КФН.

Сега КФН се ръководи от Стоян Мавродиев. Неговият мандат изтече на 18 юни 2016 г. Новият председател ще бъде избран от Народното събрание в открито заседание, което ще се излъчва на живо чрез сайта на парламента.

Решението за приемане на правилата беше взето от комисията с 9 гласа "за", 3 "против" и два "въздържал се". Проектът беше приет от комисията две седмици преди ваканцията на парламента и в навечерието на началото на стрес-тестовете на застрахователните компании и пенсионноосигурителните дружества (прегледът на активите им започва в петък, 15 юли).

Реакции

БСП се обявиха против приемането на проекта. Румен Гечев обясни защо: "Изборът трябваше да бъде направен много отдавна. Недопустимо е да се нарушава конституцията. Решението е закъсняло. Ние поставяме въпроса от няколко месеца и сега изведнъж, няколко дни преди края на сесията, се предлагат правила. Освен това ги получихме току-що, преди 20 минути. Възразяваме срещу това и ще гласуваме против. Не сме против процедурата, а против начина, по който тя ще бъде гласувана".

"По-добре късно, отколкото по-късно - отговори му председателката на комисията Менда Стоянова (ГЕРБ). - Не виждам нищо различно в тези правила от досега приеманите. И Вашата партия, след като от месец и повече настоява за процедура, би трябвало да е добре подготвена с кандидати."

Димитър Танев (Реформаторски блок) пък изрази опасения за легитимността на решението: "Въпросът е да се търси отговорно решение, защото това е важна комисия. Но, виждайки рехавия състав на комисията (бел. авт. по бюджет и финанси), мисля, че е необходимо да има по-голямо мнозинство".

В този момент, за приемането на последната седма точка от дневния ред, в зала 654 на бившия Партиен дом бяха останали 11 души от комисията. Аргументите в полза на приемането на правилата натежаха и комисията одобри проекта.

Правилата

Според проекта депутатите и парламентарните групи ще имат право да отправят предложения за кандидати за председател на КФН. Те ще могат да ги внесат в бюджетната комисия до 5 дена от окончателното приемане на правилата от Народното събрание.

Предложението трябва да съдържа: писмени мотиви; писмено съгласие на кандидата да бъде предложен за длъжността; съгласие за проверка за принадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия; подробна автобиография; заверено копие от дипломата за завършено висше юридическо или икономическо образование и документи, удостоверяващи, че кандидатът има поне 5 години трудов или служебен стаж по специалността (право, икономика или финанси), натрупан през последните 10 г.

НПО и професионалните организации могат да представят становища в бюджетната комисия към НС не по-късно от три дни преди изслушването на кандидатите.

Изслушването ще се проведе в открито заседание на Комисията по бюджет и финанси след проверка дали кандидатът/кандидатите отговарят на изискванията за заемане на длъжността. Заседанието ще се излъчва на живо чрез сайта на НС.

Самият избор на председател от парламента ще стане по време на пленарно заседание, на което ще присъстват кандидатите и което също ще бъде излъчвано на живо. Депутатите ще гласуват явно. За избран ще се счита кандидатът, получил повече от половината от гласовете на присъстващите в залата депутати. Ако има повече от един кандидат с повече от 50%, ще бъде избран този, който има най-много гласове "за". Ако никой не получи повече от половината гласове, ще има повторно гласуване за двамата, получили най-много гласове. Ако и този път никой не получи необходимите гласове, НС ще приеме решение за откриване на нова процедура за избор на председател на КФН.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови