БГ бизнесът търси да назначи още 194 000 служители догодина

През следващите години ще се търсят най-много икономисти, управители, програмисти, търговци и строители

OFFNews 17 декември 2021 в 13:55 1845 0

Снимка Pexels

От 193 792 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления ще има нужда българският бизнес през следващите 12 месеца. Това показват резултатите от приключилото второ (есенно) за 2021 г. национално представително анкетно проучване сред активните работодатели в България за потребностите им от работна сила в краткосрочен план. Изследването се провежда съвместно от Агенцията по заетостта и Комисиите по заетост към Областните съвети за развитие в 28-те области в страната.

Анкетното проучване има за цел да събере и анализира актуална информация относно професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от работодателите кадри. Събираната информация се отнася за търсенето на работна сила както през предстоящите 12 месеца, така и за следващите 3-5 години. От 2020 г. в анкетната карта са включени и въпроси, касаещи влиянието на COVID-19 върху търсения персонал.

В есенното проучване се включиха 4 325 работодатели при близо 395 хиляди активни предприятия по данни на НСИ*. По икономическа дейност най-много са участвалите работодатели от сектор „Търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство” – 37,0%, следвани от секторите „Индустрия” и „Държавно управление, образование, хуманитарно здравеопазване” – с по 14,6%. Най-голям е делът на фирмите в големите индустриални центрове – София-град, Пловдив, Варна, Бургас, а най-малък – в областите Видин, Силистра, Търговище и Разград.

Според резултатите от проучването 46 924 работодатели имат намерение да наемат нов персонал през следващите 12 месеца. В сравнение с допитването от година по-рано – през септември 2020 г., техният брой се е свил с 14,5%.

През следващите 12 месеца работодателите ще имат нужда от 108 487 специалисти с квалификация, като най-търсени ще са шивачите, машинните оператори, строителите, работниците в хранително-вкусовата промишленост, операторите в производството на облекло, заварчиците, работниците в озеленяването, оперативните счетоводители. От други 43 710 специалисти с правоспособност или висше образование ще се нуждае българският бизнес, като най-търсените професии ще са: медицински сестри, шофьори, учители, лекари, строителни инженери, ИКТ специалисти. В сравнение с година по-рано броят на търсените висшисти се е свил с 2,4%. Не се отчита промяна в най-търсените специалисти с правоспособност или висше образование. 41 595 пък са работниците без специалност, които ще са нужни в различните сектори на икономиката през следващите 12 месеца, като се отчита нарастване на търсенето на годишна база с 8,1%.

72,2% или 33 879 работодатели заявяват, че срещат трудности при намиране на подходящ персонал. За сравнение, техният дял е с 5.4 пункта повече от този на заявилите, че срещат трудности преди година. Най-сериозни затруднения работодателите имат при намиране на продавач-консултанти, машинни оператори, шивачи, оперативни счетоводители, строители, докато преди година, тези професии са били: готвачи, отново продавач-консултанти, електротехници, заварчици, търговски представители и строители.

Основната форма на заетост през следващата една година ще е на постоянен договор и пълен работен ден, което заявяват 78,8% от работодателите. Дистанционна работа и работа от вкъщи биха предложили по-малко от 700 работодатели.

Нова Covid-19 вълна ще повлияе отрицателно на решението да търсят нов персонал на 52,3% от работодателите, които са възнамерявали да наемат такъв. 47,7% са тези, които заявяват, че няма да редуцират планирания брой на търсения нов персонал при поява на нова Covid-19 вълна. В случай на такава работодателите ще се откажат да разкрият 70 686 нови работни места, като близо 70% от тях ще са за неквалифицирани работници, а 30% ще са за специалисти и ръководни длъжности. С други думи, нова Covid-19 вълна ще редуцира планираното разкриване на нови работни места с 36,5%, като най-засегнати ще са сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти” – с 52,8% редукция на новите работни места и сектор „Строителство” – с 49,2% по-малко нови работни места.

През следващите 3-5 години най-търсени ще бъдат специалистите с висше образование от областите Икономика, Администрация и управление и Информатика и компютърни науки, докато търсенето на специалисти със средно образование най-често ще е по специалностите Търговия на едро и дребно, Строителство и Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи.

Най-важната компетентност, която работодателите очакват от търсения персонал, е общуване на роден език, следвана от инициативност и предприемачество и дигитална компетентност.
В 11 от 28 области заявените потребности от работна сила са по-малко от регистрираните безработни, докато в останалите 17 необходимостта от специалисти и работници надвишава броя на регистрираните в бюрата по труда търсещи работа. В област Бургас потребностите от работна сила надхвърлят 2.7 пъти броя на регистрираните безработни, в София-столица нуждите са 2.3 пъти повече. В област Шумен потребностите от работна сила са едва на 35% от наличните регистрирани безработни, в Ловеч нуждите са на 44% от свободната работна сила.

В сравнение с резултатите от изследването преди година, общата потребност от работна сила се запазва почти непроменена, като в половината области се отчита ръст на потребностите от работна сила спрямо предходната година. Най-съществено нарастват нуждите от работници и специалисти в област Кюстендил – 8 пъти. Следват областите Видин – близо 6 пъти, Ямбол – 4 пъти, Добрич – 2 пъти. На другия полюс са областите Стара Загора и Перник, където потребностите се свиват почти двойно спрямо 2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови