АКФ: БАБХ продължава да налива милиони в мобилни инсинератори със съмнителен капацитет

OFFNews Последна промяна на 20 януари 2021 в 09:43 2253 0

С поредна серия незаконосъобразни анекси БАБХ продължава да излива милиони в мобилни инсинератори със съмнителен капацитет, алармират от Антикорупционния фонд.

С четири анекса от 15 декември 2020 г., публикувани на 14 януари 2021 г., Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ) е удължила сроковете на всички действащи договори за обезвреждане на животински отпадъци, сключени през 2018 г. с фирмите изпълнители „Син кръст 2016“ ООД (с ново име от 12 Октомври 2020 г. „ИДДД Логистик“ ЕООД) и „Еко БГ – СЖП“ ЕООД. Съгласно един от анексите, освен че удължава срока на договора, БАБХ налива и нови 2,8 млн. лева на изпълнителя „ЕКО БГ - СЖП“. По този начин само за 2020 година „Еко БГ - СЖП“ получава от БАБХ общо 30,16 милиона лева над предвидените по договор. Общият размер на получените от двете фирми суми за периода март 2018 г. – декември 2020 г. възлиза на 49 млн. лева. Тези суми са получени чрез анекси, сключени в явно противоречие с правилата за възлагане на обществени поръчки.

Нередностите в договорните отношения между БАБХ и „Еко БГ - СЖП“ ООД и „Син кръст 2016“ ООД, са обект на разследване на Антикорупционния фонд (АКФ) и журналистката Генка Шикерова още от август 2019, представено в документалния филм „Война за трупове“. Нарушенията са свързани най-вече с предоставяне на допълнителни средства чрез многократно подписване на анекси и възлагане на допълнителни услуги по обезвреждане на животински отпадъци на едни и същи фирми без спазване на законовите изисквания за изменение на договорите за обществени поръчки. Разследванията на АКФ повдигат обосновано съмнение за това дали отчетените и заплатени от БАБХ рекордни количества животински отпадъци изобщо могат да се обезвредят със заявения пред БАБХ технически капацитет от мобилни инсинератори на двете фирми, както и дали БАБХ упражнява ефективен контрол върху дейността на изпълнителите.

„Анексите от декември 2020 г. са пример за това как БАБХ продължава порочните си практики да дава допълнителни средства на едни и същи облагодетелствани изпълнители въпреки множеството подадени сигнали за нарушения, въпреки спечеленото от АКФ дело срещу БАБХ и въпреки започналата проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция“ коментира директорът на Антикорупционния фонд Бойко Станкушев. „Анексите са извършени в очебийно нарушение на принципите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на конкретните му разпоредби относно изменението на вече сключени договори.“

Според обявлението на БАБХ от 14 януари 2021, поредните промени в договорите се налагат поради две групи взаимно изключващи се причини.

От една страна, БАБХ сочи наличие на „извънредни обстоятелства“, които не са могли да бъдат разумно предвидени от възложителя, а именно: удължаването срока на регламента, който допуска нотифицирана държавна помощ в областта на обезвреждане на животински отпадъци, отпускането на допълнителни средства от Държавен Фонд „Земеделие“ и промяната в наименованието на изпълнителя „Син кръст 2016“ ЕООД. „Нито едно от тези обстоятелства обаче категорично не представлява обстоятелство от непредвидено естество, което разумният и добросъвестен възлагащ не е могъл да предвиди, както изискват приложимото българско и европейското законодателство“, коментира Лора Георгиева, старши правен експерт на АКФ.

От друга страна, обявлението твърди, че възможността за промени била предвидена в документацията за обществената поръчка и в договорите. Правният анализ на АКФ показва, че и тези твърдения са неверни. Документацията по обществената поръчка не само, че не предвижда възможност за удължаване срока на договорите след 31 декември 2020 г., но изрично забранява такова подновяване. Разпоредбата на чл. 4 от договорите, която регламентира опциите за изменението им, не отговоря на законовото изискване клаузите за промените да са ясни, точни и недвусмислени. Нещо повече, тази клауза е незаконосъобразна, тъй като се стреми да въведе възможност за безкрайно продължаване на договора – резултат, който е категорично забранен от закона.

„Сключването на нови и нови анекси при очевидни нарушения на Закона за обществените поръчки възпрепятства свободната конкуренция, ограничава прозрачността и накърнява възможността за икономично и ефективно разходване на публични средства“, заявява Бойко Станкушев. „Отговорните институции трябва да действат по подадените сигнали и да спрат тези порочни практики.“

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови