33 млн. евро за проекти за възобновяема енергия и енергийна ефективност

OFFNews Последна промяна на 22 септември 2019 в 20:54 4602 0

Снимка bg.nencom.com

Министерството на енергетиката ще финансира с 33 млн. евро проекти по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“, предаде БГНЕС.

Бюджетът е увеличен двойно в сравнение с предишния програмен период, когато бенефициентите разполагаха с 15, 6 млн. евро. Ще бъдат финансирани дейности за улично осветление, оползотворяване на геотермална и хидроенергия, енергийна ефективност в сградите и други.

През настоящия програмен период бенефициенти могат да бъдат и представители на бизнеса, които биха желали да подобрят ефективността на техните производства, като за това са предвидени 2, 5 млн. евро.

Общините и ВиК дружествата могат да разчитат на финансиране в размер на 3, 5 млн. евро по процедурата за ефективно използване на хидроенергийния потенциал, посочи в сайта си министерството още в края на май т.г.
Използването на геотермална енергия за отопление и охлаждане ще бъде подпомогнато със средства в размер на 3, 4 млн. евро. По тази процедура бенефициенти могат да бъдат държавата и общините.

С 8, 2 млн. евро ще се финансират проекти за рехабилитация и модернизация на общинска инфраструктура, по които могат да кандидатстват общините.

За подобряване на енергийната ефективност в сгради са отделени 10, 7 млн. евро. Енергийната ефективност и оползотворяването на геотермална енергия в промишлеността се финансира със средства в размер на 2, 5 млн. евро. Още около 1, 1 млн. евро са предвидени за малки грантови схеми за обучения.

Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще получи 350 хил. евро за извършване на проучване за хидроенергийния потенциал, а Националната електрическа компания – 2, 470 млн. евро за система за прогнозиране, контрол и управление на състоянието на ВЕЦ и язовирите.

Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Благодарение на стратегическото партньорство между Министерството на енергетиката и Дирекцията за водни ресурси и енергия на Кралство Норвегия и Националния енергиен орган на Исландия, програмата се развива успешно в България, в резултат на което бюджетът й е увеличен двойно през настоящия програмен период, посочват от енергийното министерство.

Основната цел на програмата е намаляване на въглеродната интензивност и повишаване на сигурността на доставките. Тя ще бъде постигната чрез повишаване на производството на енергия от възобновяеми източници, подобряване на енергийната ефективност в сградите, индустрията и общините, както и повишаване на експертния капацитет в областта на възобновяемата енергия и енергийната ефективност.

Намаляването на енергийното потребление чрез мерки за енергийна ефективност, в съчетание с използването на енергия от възобновяеми източници, има важна роля за подобряване сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда, както и за създаване на възможности за икономически растеж и работна заетост.

По програмата в периода 2007 – 2014 г. бяха изпълнени мерки за енергийна ефективност в 115 сгради общинска собственост. Като резултат от дейностите по програмата бяха спестени близо 72 хил. тона емисии въглероден диоксид и над 5, 6 хил. мегаватчаса енергия на годишна база.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови