Подготовката за българското председателство на ЕС закъснява "с разумни темпове"

Три месеца са изгубени за подготовката на обучения за служители, отчете вицепремиерът Кунева

OFFNews 01 април 2016 в 11:40 4197 1

Подготовката за българското председателство на ЕС закъснява

Подготовката за българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. не върви по план и три месеца са изгубени по подготвянето на обученията на служители. Това е посочено в доклада на вицепремиера Меглена Кунева за извършените дейности по подготовката за периода ноември 2015 – януари 2016 г. Въпреки предупрежденията ѝ обаче, в сряда правителството взе решение, че подготовката върви с разумни темпове.

От доклада на Кунева се разбира, че към момента не всички ангажирани служители са с подходящото ниво на английски език, има изоставане в подоготовката на обучителната програма на екипа, който движи председателството и в същото време не е създадено специализирано звено, което да координира работата по подготовката. Самата Кунева заявява, че не би поставила подписа си под решението на правителството, тъй като "започваме да инкасираме закъснение по подготовката". 

Кунева отчита съдействие от определени министри, но, става ясно например, че Министерството на външните работи (МВнР) не е изпълнило някои от поставените му задачи. 

Под въпрос се оказва и ремонтът на НДК, за който трябва да има подписан договор до 5 април, което според Кунева "никак не е лесно". От обясненията на вицепремиера става ясно също, че българското председателство няма акцент върху представянето на страната ни. 

Забележките на Кунева минават без коментар от страна на колегите ѝ и премиера Бойко Борисов, става ясно от стенограмата от последното заседание на правителството. В решението на кабинета обаче е отбелязано, че е необходимо да бъдат положени "допълнителни усилия за навременното стартиране на строително-ремонтните дейности на НДК и представянето на проектните предложения за финансиране на централизираната обучителна програма на Екипа [по подготовката]", но и също, че за да бъде ускорена подготовката "в някои направления, е необходимо усилията да са по-целенасочени и съгласувани".

Точка 1
Проект на Решение за приемане на Отчет за изпълнението на Плана за подготовка на българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. за периода ноември 2015 – януари 2016 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми господин премиер, колеги, искам да Ви кажа с няколко думи извън този подробен доклад, който всички имате. Какво се случва с българското председателство, още повече, че, според мен, вече навлизаме във фазата, в която започваме да инкасираме закъснение по подготовката.
До тук всички ни казваха, че сме започнали достатъчно рано, навреме и това ще ни осигури спокойствие, все пак първото председателство е. Сега вече на практика година и половина преди председателството аз не бих се подписала под тези думи и смятам, че ние трябва много бързо да си дадем сметка къде се намираме и можем ли да продължим да осъществяваме задачите по председателството по начина, по който сега организационно стои това.
Какво е свършено. Оценени са 847 служители от 27 институции. Разделени са в 1347 позиции. Една част от служителите нямат необходимото ниво по английски. Нивото на владеене на съответния език е по-ниско с две нива от изискуемото. Тоест, тук ни чака сериозна работа и това съвсем не е целият обем от хора, които трябва да участват на експертно ниво в председателството. Очаквам през електронния портал екип на българското председателство на Съвета на ЕС, който беше създаден след много усилия, това е Интернет базирана система за обработка на данните за екипа, в която всички заинтересовани ведомства ще имат възможност да актуализират данните за служителите, съдържа пълна информация за членове на екипа, оценка на приложените методики за професионалните качества и т. н., и информацията за лица за контакт трябваше да се изпрати до 28 март. Това не се случи.
След започване на обучителната програма промените в този екип трябва да се разглеждат като изключение. Тоест, тук обгрижването на хората, текучеството е много важно да бъде предотвратено. Отчитайки спецификата на организацията и функционирането на дипломатическата служба, очаквам да се подаде поименна информация от Министерството на външните работи за техните представители в екипа на председателството, защото хората отиват на мандат и ние няма как да знаем кой кога планира следващите години.
Имаме проект ,  финансирана от Оперативна програма „Добро управление” и за целта очаквам Институтът по публична администрация и Дипломатическият институт да подготвят проектни предложения. Това нещо го говорим вече три месеца, искам само да кажа, без отчетлив резултат.
Имаме проект на задание с изисквания към НДК, като искам тук специално да благодаря на Лили Павлова за усилията, много на министър Горанов, защото няколко пъти правихме срещи при него, за да може да се изясни бюджетът и, разбира се, на Томислав Дончев, който е в позицията си на принципал на НДК.
Никак не е лесно. Договорът е подготвен, до 5 април, след като мине и през администрацията на Министерски съвет, трябва да бъде подписан. Шефът на НДК ми каза, че този срок е изключително важен, за да може да се спазят ремонтните дейности.
НДК е възложило извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на идеен архитектурен проект. Заедно с министър Горанов уточнихме и това, което трябва да се направи с парламента – с тази сграда до нас, и също с резиденция „Бояна”.
Изготвили сме индикативен календар – график на събитията, 183 в страната. Предстои допълнително конкретизиране на информацията на база, на която да се продължи работата. Имаме концепция за визия на българското предателство на Съвета на Европейския съюз и трябва да направим цялостна комуникационна стратегия на българското председателство.
Много ползотворно сътрудничество имаме с госпожа Фандъкова, защото, все пак, когато в София ще се случва една голяма част от събитията, трябва да използваме възможностите и на столицата и на тяхната културна програма. Тези градове, които кандидатстваха за културна столица на Европа, ще предложим всички от тях да бъдат включени в един общ съвет, ако мога така да кажа, и да се даде възможност те да се рекламират през председателството, вече разбира се – по желание на министерствата, където могат да провеждат или неформални съвети, или да предложим екскурзии на генерални директори и на работи групи.
Искам да кажа, че все още нямаме визия за това как изглежда българското председателство – нямаме: дали искаме да сложим акцент върху това, че България е модерна държава, или че е държава с богата история, или че сме богати с културни традиции, или напротив – най-добрите IT специалисти са у нас. Казвам само някакви такива примери, за да ви подчертая, че всъщност ние вече сме в забава. Ако нямаме тази визия, това означава, че ние не можем да направим истинска комуникационна стратегия. Тя трябва да бъде като разказ за страната.
Иска ми се, освен това, да направим публични конкурси – за логото, за знака на председателството и за това какво е мотото му. Всичко това без активна позиция от наша страна няма как да стане.
Казах ви, че имаме Интернет страница, която работи от началото на тази година.
В хода на бюджетната процедура е обособено нарочно приложение за прогнозните средства и първоначалните приоритети на председателството, което, всъщност, е най-леката работа. Аз съм докладвала това, което сме говорили с тройката. Това смятам, че можем да го направим и да изберем три от десет, общо взето, и, разбира се, ще бъде свързано с растеж. Разбира се, ще бъде свързано с енергетика, за нас това е много важно и то ще мине през икономическите цели, с работни места и т. н.
Повече от две седмици, три седмици ще станат, на сайта на Министерския съвет е сложено едно предложение за създаване на Централизирано звено. Това централизирано звено има за задача да се занимава с логистика. Да направи така, че да има хора, които са определени да работят по председателството. В началото 10-12 души, както сме говорили с министъра на финансите. Има известни уеднаквявания на позицията, които очаквам да се случат с външно министерство, но искам да ви кажа (и много благодаря на всички колеги, които се включиха), но ако нямаме едно звено, което да работи само за председателството, аз съм силно притеснена, че ще можем да се справим с всичко. И Лили Павлова знае какво й струва това да ходи по обекти и да оглежда, и министър Горанов, и всеки от колегите, включително, разбира се, и министър Рашидов. Ако нямаме централизация в гоненето на задачите, ние ще се озовем в забава съвсем скоро.
Така че, моля ви, прегледайте нещата, които тук са включени. Наистина не е за подценяване степента на спешност.
Благодаря ви.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 1.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови