ЕК стартирала четири наказателни процедури срещу България

Юлиан Христов 22 януари 2016 в 09:43 6444 7

ЕК стартирала четири наказателни процедури срещу България

Четири мерки със стартирани процедури по нарушения по Договора за функциониране на Европейския съюз са открити срещу България. Това става ясно от изказване на вицепремиера Меглена Кунева, протоколирано в стенограмата на последното заседание на правителството. 

Пред колегите си от Министерски съвет на 20 януари тя отчете плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС. Процедурите са свързани с невъведени четири директиви.

"От неизпълнените мерки, 32 са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане, 12 са внесени в Народното събрание и имаме четири мерки със стартирани процедури по нарушения по Договора за функциониране на Европейския съюз и когато това го направим, процедурите ще бъдат спрени", пояснява Кунева.

Тя посочва като най-проблемно забавянето в промените на Закона за обществените поръчки и на този за концесиите. "В енергетиката имаме най-много, всъщност, неизпълнени и стартирана процедура. Моля, наистина да направим всичко възможно, за да стои добре страната", обръща се Кунева към колегите си.

Причината в забавянето на транспонирането на директивите е недоброто планиране в работата на министерствата, което е довело до забавяне в изготвянето им, а оттам и в провеждането на съгласувателните процедури между ведомствата. От изказването на Кунева става ясно, че виновни за забавянето са четири министерства - на вътрешните работи, на транспорта, на финансите и на земеделието. 

"Какви са причините, когато се бавим? Много дълго съгласуване, недостатъчно ритмично и лошо планиране. Ако планираш, че един акт ще ти влезе в Министерски съвет и срокът за изпълнение е 31 декември, давам го само като пример, очевидно нещо няма да е съвсем наред", коментира Кунева.

Към 10 декември страната ни не е успяла да въведе седем европейски директиви от общо 1099. Дефицитът по въвеждането е 0.6 на сто. От правителствената пресслужба уточняват, че от посочените 7 директиви, в края на декември са останали невъведени четири.

Изпълнението на мерките е прехвърлено за 2016 година. 

Предстои класиране на държавите членки за транспонирано законодателство. Вицепремиерът Кунева смята, че няма място за притеснение, защото "България се справя добре и на този Scoreboard, който ще излезе, стоим в добрата част на таблицата като изпълнени мерки".

Проект на Решение за приемане на Доклад за изпълнението на Плана за действие за 2015 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 31 декември 2015 г.

БОЙКО БОРИСОВ: Госпожа Кунева!
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Уважаеми колеги, макар че имате доклада, искам да кажа няколко думи за Плана за действие и как сме го изпълнили 2015 година.
Първо, да ви кажа, че има министерства, които на фона на големия обем актове, които трябва да приемат хармонизационни, са отличници и тук искам специално да спомена Министерството на икономиката. Само да ви кажа – актовете, които те трябваше да приемат през 2015 година, са 1099. Разбира се, става въпрос за вторично законодателство, но все пак това е много сериозно.
Не са изпълнили абсолютно всичко, но само 0,6 на сто от този обем все още не е транспониран. Казвам го, защото съвсем скоро ще има Single Market Scoreboard, това е таблото на резултатите на всички европейски държави, и България ще стои добре тук, като страна, която е транспонирала законодателството.
От неизпълнените мерки 32 са законопроекти, намиращи се на различен етап на разработване и приемане, 12 са внесени в Народното събрание и имаме четири мерки със стартирани процедури по нарушения по Договора за функциониране на Европейския съюз и когато това го направим, процедурите ще бъдат спрени. За мен Законът за обществените поръчки и Законът за концесиите са много важни. В енергетиката имаме най-много, всъщност, неизпълнени и стартирана процедура. Моля наистина да направим всичко възможно, за да стои добре страната.
ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ: За ЗОП срокът е април.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Добре, ние трябва да нотифицираме, знам къде сме и кога. Няма как да сме добро Председателство, ако не сме си подредили нещата вътре в страната и за това всеки положителен знак, че изпълняваме задълженията си, че законодателството ни е наред, разбира се – и с надежда, че то ще бъде стриктно прилагано, дава допълнителна и много важна тежест на страната.
Част от мерките са прехвърлени за 2016 година като тази, за която министър Дончев току що каза, имаме Закон за тютюна и тютюневите изделия.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА: Днес го приемаме на второ четене.
МЕГЛЕНА КУНЕВА: Мисълта ми е, аз не искам сега едно по едно с всеки от вас ще говоря, за да можем по-бързо да напреднем. Аз съм готова, разбира се, да се включа през парламентарния секретар и да настояваме пред комисиите по-бързо да мине, за да можем да изчистим това.
Какви са причините, когато се бавим? Много дълго съгласуване, недостатъчно ритмично и лошо планиране. Ако планираш, че един акт ще ти влезе в Министерски съвет и срокът за изпълнение е 31 декември, давам го само като пример, очевидно нещо няма да е съвсем наред.
Така че, това е по този план. Не мисля, че има особено тревожни неща за нас, като министерствата са: Министерството на вътрешни работи, Министерството на транспорта, информационни технологии и съобщения, Министерството на финансите и Министерството на земеделието и храните. Общо взето, смятам, че България се справя добре и на този Scoreboard, който ще излезе, стоим в добрата част на таблицата като изпълнени мерки.
БОЙКО БОРИСОВ: Приемаме точка 2.

__________

Какво представляват процедурите:

Съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) ЕК може да предприеме правни действия срещу държава членка, която не е изпълнила задълженията си, произтичащи от законодателството на ЕС.

Процедурата за нарушение започва с официално уведомително писмо, с което се иска информация. Правителството има срок от два месеца, за да отговори. 

Ако Комисията не е удовлетворена от информацията и заключи, че въпросната държава не е изпълнила задълженията, тя може да изпрати официално искане за спазване на законодателството на ЕС („мотивирано становище“), с което съответната държава се задължава да отчете какви са предприетите конкретните мерки и в какъв срок трябва да бъдат изпълнени. 

Ако и в този случай не се спазват правилата, Комисията може да реши да призове съответната държава пред Съда на ЕС. Статистиката обаче показва, че в около 95 % от случаите на нарушения държавите спазват задълженията си. 

В особения случай, когато държава не е транспонирала директива в предвидения срок, ЕК може да поиска от Съда да наложи финансова санкция.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Там ли му е мястото на Войнишкия паметник (подкаст с Манол Глишев)