Чужденци и деца ще могат да са доброволци

Юлиан Христов 01 ноември 2012 в 12:47 1195 1

Доброволци. Снимка: БГНЕС
Доброволци. Снимка: БГНЕС

Непълнолетни и чужденци ще могат да бъдат доброволци в България. Те ще се ползват с привилегии наравно с българите доброволци, предвижда проектът на Закон за доброволчеството.

Той бе внесен от Министерския съвет за разглеждане в Народното събрание.

Доброволците (непълнолетни, пълнолетни български граждани, граждани на ЕС или трети страни) ще бъдат вписвани в регистъра на доброволците, ще притежават идентификационна карта и ще сключват договори със съответните доброволчески формирования.

Непълнолетните ще могат да извършват доброволческа дейност само с писмено съгласие на родител или настойник. Децата ще могат да помагат при извънредни ситуации, но само под прякото наблюдение и наставленията на квалифициран пълнолетен ръководител.

Срещу договор за дългосрочно доброволчество (повече от 30 дни в рамките на календарна година) чужденци от трети страни ще получават разрешение за продължително пребиваване в страната.

От чужденците е се иска документ за самоличност и валиден пътнически документ. В зависимост от дейността, с която искат да помагат, ще трябва да представят документи за образование, специалност, квалификация или правоспособност, както и задължителна здравна застраховка.

Законът въвежда понятието „корпоративно доброволчество“: дейност, осъществявана от „работници или служители на местни и чуждестранни лица по собствен избор и съгласие и със съгласието на работодателите им в рамките на работното им време“.

За уреждане на дългосрочно корпоративно доброволчество се сключва договор между работодателите и съответните доброволчески организации. Според закона, това са органи на изпълнителната власт, международни организации, други организации на бюджетна издръжка, юридически лица и регистрирани вероизповедания.

Държавата подпомага и насърчава доброволческите дейности чрез финансови, икономически и други облекчения и стимули. На доброволците ще бъдат възстановявани разходите, които те са направили при изпълняване на задълженията си, включително и при командироването им в друго населено място. Всякакви други разходи ще бъдат възстановявани, само ако са били предварително договорени.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите