Съдете банките, ако ви вдигнат лихвата по кредит*

Любомир Христов 09 февруари 2016 в 08:40 10360 1

кредит

Може би сте чували, че банките у нас имат навика да променят едностранно и произволно лихви по кредити след като сте подписали договора, което ще рече, без вашето знание и съгласие. През април 2010 г. писах, че “ Широко практикуваното у нас определяне на лихвата по жилищни заеми по начин, който зависи изцяло от решението на банката и може да бъде променян произволно, е непочтено, несправедливо и неправомерно…”, а също и че банка и клиент са равнопоставени само ако “промените в лихвения процент по конкретен кредит не зависят нито като момент, нито като размер от произволно решение на управляващите банката”. Написах и че ще има осъдени банки за едностранно повишаване на лихви.

Такива осъдени банки има. Например, “Уникредит Булбанк” – 19 пъти с 36 висящи дела.

Нещо повече, от тук нататък районните съдилища ще трябва да решават в полза на клиента спорове с банки за едностранно повишени лихви. Така казва Върховния касационен съд в решение № 424 от 2.12.2015 г. и по-конкретно:

“че е допустима уговорка в договор за кредит, предвиждаща възможност за увеличаване на първоначално уговорената лихва, само ако тя отговаря на следните кумулативни** условия:

обстоятелствата, при чието настъпване може да се измени лихвата, трябва да са изрично уговорени в договора или в общите условия (ОУ);
тези обстоятелства следва да са обективни, т.е. да не зависят от волята на кредитора – тяхното определяне или приложение да не е поставено под контрола на кредитора;
методиката за промяна на лихвата да е подробно и ясно описана в договора или ОУ (чл. 144, ал. 4 от З.), т.е. да е ясен начинът на формиране на лихвата;
при настъпването на тези обстоятелства да е възможно както повишаване, така и понижаване на първоначално уговорената лихва – ако е предвидена възможност само за повишаване, това несъмнено води до „значително неравновесие между правата и задълженията на търговеца и потребителя“ съгласно чл. 143 от З.….”
С други думи, банката изчислява, но не може да решава каква да е лихвата след като договорът за кредит вече е подписан. (2012 г.)

Ако банката е повишила лихвата ви по кредит и още не сте я осъдили, побързайте.

* Заглавието е на редакцията

** “кумулативни” ще рече “с натрупване”. Иначе казано, или всички условия са изпълнени, или ако дори едно не е изпълнено, уговорката за увеличаване на лихва в договор за кредит не е допустима.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика