Отстояваме правата на децата: обещание за закрила, зачитане и овластяване

Дубравка Шуица, зам.-председател на ЕК 24 април 2024 в 16:00 3553 0

Дубравка Шуица

Снимка

Зам.-председателката на ЕК Дубравка Шуица

Публикуваме предоставената специално за OFFNews коментарна статия на зам.-председателката на ЕК Дубравка Шуица по темата за правата на детето.

Преди три години дадохме обещание. Представихме всеобхватна стратегия на ЕС за правата на детето и Европейска гаранция за децата, разработени за децата и съвместно с децата. Тръгнахме от принципа, че всяко дете в Европа и по света следва да се ползва с едни и същи права и да живее без каквато и да е дискриминация, страх и насилие. Ангажирахме се не само да утвърждаваме правата на децата, но и да ги отстояваме, да ги зачитаме и да носим отговорност за тях. В един бързо променящ се свят децата понасят неблагоприятните последици от пандемиите, бедността и неравенството, дискриминацията, въоръжените конфликти, изменението на климата и рисковете във виртуалния свят. Предприехме колективни действия с нашите европейски и международни партньори, както и с организациите на гражданското общество, за да продължим да укрепваме правата и качеството на живот на децата в ЕС и извън него.

Въпреки постигнатия напредък трябва да признаем, че насилието над деца продължава да бъде значително предизвикателство както в ЕС, така и извън него. Статистическите данни подчертават неотложността на нашата мисия. Така например данните сочат, че около 20% от децата в Европа претърпяват някаква форма на сексуално насилие, че самоубийството е втората водеща причина за смърт сред младежите на възраст между 15 и 19 години и че до 29% от 15-годишните съобщават, че често са обект на тормоз. Според Световната здравна организация всяка година половината от децата по света са подложени на някаква форма на насилие.

Насилието над деца може да струва на икономиките до 8% от световния БВП. Действията и бездействието на правителствата оказват по-голямо въздействие върху децата, отколкото върху която и да е друга група в обществото. Закрилата на децата е както правен, така и морален императив. Тя е и стратегическа дългосрочна инвестиция в нашите общества. Тази ситуация ни застави да разработим и приемем препоръка на Комисията относно интегрираните системи за закрила на детето. Този документ не е само поредната европейска политика, а представлява кулминацията на упоритите усилия за гарантиране, че правото на всяко дете на безопасна и благоприятна среда ще се превърне в нещо повече от идеал.

Препоръката призовава за всеобхватен подход, който включва превенция, закрила и участие, както и стабилни системи за закрила на детето, които отговарят на разнообразните потребности на всички деца. Този подход е от решаващо значение при справянето с предизвикателствата, пред които сме изправени, като сексуалното насилие и експлоатация на деца онлайн, социално-икономическото изключване, закрилата на децата мигранти и трайното въздействие на пандемията от COVID-19 върху психичното здраве и безопасност.

Принципът, който направлява нашите действия, е кратък и красноречив: „всичко, което се прави за нас, да се прави с наше участие“. Чрез новата ни платформа за детско участие, която стартира преди няколко месеца, вече над 1 000 деца допринесоха активно за оформянето на важни за живота им политики в области като цифровата безопасност, борбата с онлайн и офлайн тормоза и малтретирането, насилието в училище, както и положението на децата, обект на алтернативни грижи. Техните гласове ни дадоха по-добро разбиране на проблемите и насочиха ЕС към по-ориентирани към децата политики.

Стряскащата статистика за насилието над деца не е просто статистика — зад числата стоят животът и съдбите на реални личности. Изпълнени сме с решимост да подобрим ситуацията чрез конкретни действия с помощта на интегрирани системи за подкрепа и подходи, в които участва цялото общество.

Препоръката на Комисията цели да укрепи действащата рамка за защита на правата на детето, да насърчи държавите членки да сътрудничат по-интензивно, да подобри разпределението на ресурсите и да гарантира, че реформите на политиките и правилата водят до реална защита на децата на терен.

Като равносметка, постигнатият от сегашния състав на Комисията напредък в утвърждаването на правата и защитата на децата оставя наследство, което се простира отвъд политическите цикли. Това е колективно постижение, което подобрява защитата на нашите най-млади граждани и ги насърчава да участват в изграждането на по-справедливо и равноправно общество. Тази работа трябва да продължи.

Все още ни чака дълъг път, за да превърнем нашата стратегия за правата на детето в реалност за всички деца по света, но напредъкът ни ме изпълва с надежда. Както винаги се стремим не към краткосрочни решения, а към полагане на основите за устойчива промяна. Тази визия ще продължи да направлява работата на Комисията за утвърждаване на правата на децата, като се гарантира, че нито едно дете не е пренебрегнато.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Предизборно със Светльо Витков