Проект задължава пациента да предостави пълен достъп до здравните си данни при лечение

Създаването на Стратегически здравен съвет и правила за телемедицината са другите акценти в проекта, внесен от Александър Симидчиев и депутати от ДБ

Янка Петкова 24 октомври 2022 в 11:43 2037 1

медицина

Снимка Unsplash

Законопроект за изменение и допълнение на закона за здравето

Пациентът трябва своевременно да предостави достъп на медицинските специалисти до цялата здравна информация, която касае състоянието му. Това се регламентира с проект за изменение и допълнение на Закона за здравето внесен от Александър Симидчиев и депутати от "Демократична България".

Задължение на пациента е да даде точни и изчерпателни данни за състоянието си, проведени диагностични и лечебни дейности, приемани лекарства и рискови фактори, свързани със заболяването му, гласят новите текстове. Акцент е поставен и върху профилактиката, където редовните прегледи, изследвания и ваксинации от имунизационния календар са отговорност на пациента или на лицето, което е поело грижите за него.

Пациентът е длъжен да не прилага вербална или физическа агресия към медицински лица, да спазва изолация при заразна болест и принципите на диспансеризация при хронична болест, гласят текстове в проекта.

Стратегически здравен съвет

С друга група промени се предвижда създаването на Стратегически здравен съвет. Според вносителя това ще бъде независим консултативен орган, който ще определя здравната политика и управлението на сектора. Предвижда се съветът да разработва стратегическите приоритети в здравеопазването, да следи за изпълнението им и да извършва независимо наблюдение.

В състава на съвета са включени водещи специалисти по медицина, дентална медицина, магистри по икономика на здравеопазването или здравен мениджмънт с най-малко 10 години стаж в сектора. Мандатът на членовете е 6 години. Едно лице може да бъде преизбирано за не повече от два мандата.

Проектът предвижда още всяка от парламентарно представените партии да излъчи свой представител, чийто мандат да не се прекратява, ако политическата формация вече не е представена в парламента. Заседанията на органа са веднъж на два месеца, а участието в него се преустановява, при две отсъствие по неуважителни причини.

Дейността на съвета да се финансира от Народното събрание като възнагражденията за членовете му не превишават две средномесечни заплати, предлагат вносителите.

Регламент за телемедицината

Законопроектът регламентира и дистанционните здравни услуги за профилактика, диагностика, лечение или наблюдение чрез медицински информационни и комуникационни технологии. Определят се изискванията за регистрация за извършване на такъв вид дейност от медици, дентални специалисти и фармацевти.

В последните години чрез телемедицина се осигурява по-добро наблюдение на хроничните болести, преодоляват се проблемите с достъпа до медицинска помощ в отдалечени райони, повишава се ефективността на лечението и намаляват разходите за здравеопазване. Крайната цел е подобряването на достъпа до качествени здравни услуги, посочват в мотивите си вносителите. 

Като очакван резултат от предложените промени в Закона за здравето те посочват, че със създаването на съвета ще се осигури приемственост и последователност в сектора за реални и трайни резултати единствено в обществен интерес. Разширения обхват на задължения на пациентите ще изградят нов тип здравна култура, а регламентирането на медицинската помощ от разстояние ще гарантира равен достъп до качествена здравна грижа, смятат вносителите, 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови