Онкоболни може да останат без лечение, предупреждават организации

OFFNews 27 септември 2023 в 14:13 656 0

становище

Снимка Pixabay

Отворено писмо

Пациентите с онкологични заболявания може да останат без животоспасяващо лечение. За това предупреждават в отворено писмо от Българския лекарски съюз, Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM), Българската асоциация на търговците на едро с лекарствени продукти (БАТЕЛ), Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА).

Според авторите на становището проектът на методика за заплащане на медикаментите за пациенти с ракови заболявания ощетява болниците и им генерира нови дългове, което ще ги постави в невъзможност да се снабдяват с лекарства.

Становището на организациите е изпратено до председателя на Комисията по здравеопазване, министъра на здравеопазването и неговите заместници, финансовият министър и управителят на Националната здравноосигурителна каса и председателя на Надзорния ѝ съвет.

Реакцията е предизвикана от публикуван в страницата на НЗОК проект на Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури. 

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2023 г. Народното събрание въведе ново правило, според което лекарствените продукти за онкологични заболявания ще се заплащат на цена, равна на най-ниската цена за същия лекарствен продукт, от доставените на всички болници през предходния месец.

Новото правило трябва да бъде приложено от 1 октомври. Надзорният съвет на НЗОК прие методика за неговото прилагане и я публикува за обществено обсъждане.

Правилото задължава НЗОК да заплаща даден лекарствен продукт на всички лечебни заведения, отчели го през текущия месец, на цена, равна на най-ниската доставна цена, отчетена от едно лечебно заведение за предходния месец.

Така формираната по изключение еднократна доставна цена за едно лечебно заведение би станала реимбурсна цена за всички останали лечебни заведения, закупили и приложили съответния лекарствен продукт, заключават авторите на писмото, според които приетата разпоредба може да увеличи дълговете на болниците.

Болниците закупуват онкомедикаменти, които прилагат на пациентите си, и отчитат стойността им за определен период към НЗОК, която следва да ги заплати НЗОК.

Цените, на които се закупуват лекарствата, не могат да бъдат по-високи от определените в Позитивния лекарствен списък (ПЛС - списъкът с лекарства, които Касата поема частнично или напълно) цени на търговец на едро със следните елементи: цена на производител, не по-висока от най-ниската в 10 държави от ЕС, надценка на търговец на едро, не по-висока от 3% и не повече от 10 лв., и ДДС.

Лечебните заведения с държавно и общинско участие провеждат обществени поръчки, при които може да се постигне и по-ниска цена от определената в ПЛС. Министерството на здравеопазването провежда централизирана процедура за обществена поръчка за сключването на рамково споразумение, в което договорените цени са задължителни за НЗОК и за лечебните заведения. По силата на действащото досега законодателство НЗОК не заплаща лекарства на цена, по-висока от най-ниската, определена по споменатия вече механизъм.

В конкретни случаи, по изключение, е възможно доставната цена за едно лечебно заведение за даден период да бъде значително по-ниска от определената цена в ПЛС и постигнатите в процедурите за обществените поръчки цени, уточняват от Лекарския съюз и фармацевтичните асоциации.

Само от последния месец съществуват множество примери за фактури на медикаменти на стойност значително по-ниска от реимбурсната стойност на продуктите (над три пъти по-ниска), а за някои дори съществуват фактури на нулева стойности или близки до нулата, твърдят вносителите.

Причините, които посочват, могат да бъдат различни: дължими неустойки за доставка на продукти с намален срок на годност по договор за обществена поръчка; изпълнение на конкретна доставка, която е обвързана с други договорни отношения на лечебното заведение и доставчика, като напр. еднократна доставка на група от продукти с отстъпка на база обем; споразумение за доставки в определен срок при специални условия на плащане; дарения, които в повечето случаи са на „символична цена" и обвързани със счетоводни документи.

В публичния отчет на НЗОК е посочена само цената, но не се пояснява причината, която често е еднократна и специфична (компенсация, неустойка и др.), а текстът в новата разпоредба не дава ясна дефиниция на „доставна цена", където да се предвидят всички горепосочени девиации и да се минимизират грешките, твърдят авторите на отвореното писмо. 

Според тях рисковете са за всички страни включени в процеса. "При една фактура с три пъти по-ниска от одобрената цена се създава сериозна предпоставка компанията производител да не одобри подобна стойност и да блокира доставките."

Рисковете от въвеждането на новото правило в действие са сериозни и варират от генериране на загуби за добросъвестни лечебни заведения, закупили и приложили лекарствени продукти при съблюдаване на действащото законодателство, до блокиране на доставките на определени лекарствени продукти и лишаване на хиляди онкоболни пациенти от животоспасяващи лекарства, предупреждават авторите на становището.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови