Quantcast

НЗОК на минус с 50 400 лв. според годишния й отчет за 2019 г.

OFFNews Последна промяна на 01 юли 2020 в 14:20 681 0

50 400 хил. лв е отрицателното бюджетно салдо на НЗОК според Годишния отчет на фонда, който бе приет на днешното заседание на правителството.

С 495 621,3 хил. лв. са се увеличили разходите по Закона за бюджета на Касата за 2019 спрямо предходната година. Общата им стойност е в размер на 4 344 945 хил. лв. През годината, с решение на Надзорния съвет, са били са били разпределени 72 873,4 хил. лв. от преизпълнението на приходите за здравноосигурителни плащания.

Ръст има и в средствата от приходи и трансфери, които са се увеличили с 11,2% спрямо 2018 г. и възлизат на 4 396 527,5 хил. Това се дължи основно на увеличение размер на здравноосигурителните приходи през 2019 г.

Разпределение на отчетените здравноосигурителни плащания:

- с най-голям дял е болничната медицински помощ, която е получила 2 075 560,6 хил. лв. или 48,1% от всички здравноосигурителни плащания. Спрямо 2018 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 193 670,1 хил. лв., или с 10,3%.

- за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и др., които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, общо 1 144 124,8 хил. лв. или 26,5 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за първична извънболнична медицинска помощ - 226 436,6 хил. лв., или 5,3 % от всички здравноосигурителни плащания;

- за специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) - 250 222,9 хил. лв., или 5,8 %;

- за дентална помощ- 164 573,1 хил. лв. или 3,8%;

- за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ - 105 657,0 хил. лв., или 2,4%;

- за медико-диагностична дейност - 89 724,1 хил. лв. или 2.1%; 

- за други здравноосигурителни плащания - за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност - изплатени са 259 401,2 хил. лв., или 6% от всички здравноосигурителни плащания. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

Според отчета контролната дейност, предимно с внезапни проверки, е оказала положително въздействие върху системата - по-стриктно са били изпълнявани клиничните пътеки и е подобрено качеството на медицинската помощ. 

Направеният анализ на разходите за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели продължава тревожната тенденция от предходните отчетни периоди към непрекъснато нарастване на необходимия финансов ресурс.

Увеличението на тези разходи според отчета отразява реално съществуващите процеси в страната - демографската структура и тенденцията към увеличаване на продължителността на живот, които логично обуславят нарастването на броя пациенти с едно и повече заболявания.

Расте и броят на болните с редки заболявания. Забелязва се тенденция за увеличаване на лицата над 65 г. за сметка на тези под 18 г. и до 65 г.. които ползват медицинска помощ за сметка на НЗОК. Според отчета изброените обстоятелства водят до увеличаване на търсенето на лекарствена терапия, което логично води до ръст па разходите за лекарства, които НЗОК заплаща. Причина е и разширяването на достъпа на пациентите до иновативни лекарствени терапии.

Запазва се нивото на случаите на отправени искания за планово лечение в друга държава-членка.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !