На какви безплатни медицински услуги ще имаме право през 2020 г.: МЗ публикува проекта за основния пакет

OFFNews Последна промяна на 19 ноември 2019 в 15:44 6439 0

Снимка Pixabay

Министерството на здравеопазването публикува за обществено обсъждане проекта на Наредба за определяне пакета медицински дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК за 2020 г. Наредбата гарантира правото ни на безплатен достъп до здравните услуги, включени в нея.

Наредба №3 от 20.03.2018 г., определяща пакета здравни дейности, беше отхвърлена от ВАС през октомври тази година. Мотивите на съда бяха, че липсва анализ на финансовите средства, необходими за прилагането й. В отговор от Здравното министерство публикуваха новият вариант на наредбата при спазване на процедурите. Според вносителите предвид увеличените средства за здравеопазване в бюджета на НЗОК за 2020 г. може да се очаква увеличение на обема дейности, които здравноосигурените ползват.

Какво включва пакетът медицински дейности според предложения проект:

Извънболнична помощ

Задължават се общопрактикуващите лекари да планират профилактичните прегледи и да уведомяват пациентите си  за мястото и времето на профилактичния преглед – с информационно табло, писмо, телефонен разговор, или електронно съобщение.

За лицата на 18 години от рискови групи, с цел профилактика на социалнозначими заболявания е предвидено да се извършва оценка на рисковите фактори и вредните навици и насочване към специалист, ако общопрактикуващият лекар прецени.

Регламентирани са дейностите по диспансеризация на лицата с хронични заболявания, профилактичните прегледи и дейности по превенция и контрол на инфекциозните заболявания, включително имунизации и реимунизации.

В пакета са регламентирани клинико-диагностичните и апаратните диагностични изследвания, които личният лекар може да извършва самостоятелно и специфичните изследвания в рамките на други специалности.

За да бъде осигурен непрекъснат достъп до медицинска помощ на здравноосигурените лица пакетът включва и медицинска помощ извън обявения работен график на личния лекар. Алтернативите са 24-часово осигуряване на консултации по телефона; в амбулаторията или дома на пациента; чрез дежурен кабинет на груповата практика и по договор с друго лечебно заведение. Гарантира се достъпът на пациента до електронното му здравно досие. 

Със 17% са завишени средствата за първична медицинска помощ, съгласно приетия на първо четене бюджет на НЗОК, с което се очаква увеличение на обема здравни дейности, които могат да ползват здравноосигурените лица.

Средствата за специализирана извънболнична медицинска помощ и медико-диагностична дейност са завишени в сравнение с 54 % в сравнение с предходни години, което предполага ръст на обема здравни дейности. 

Болнични дейности

Проектът предвижда дейностите в болничната помощ да се осъществяват в рамките на клинични пътеки, клинични процедури и амбулаторни процедури. Клиничната процедура включва дейности с продължителност до 24 часа, които се предоставят на пациентите в рамките на техния болничен престой.

В случаите на необходимост от продължаващо наблюдение на пациентите и/или при наличие на медицински риск от настъпване на усложнения от проведената процедура, наредбата предвижда възможността пациентът да продължи престоя си в лечебното заведение след проведена амбулаторна процедура до отпадане на необходимостта от наблюдение или липса на риск от усложнения.

С проекто-наредбата се регламентира минималния престой по клинични пътеки - 3 дни. Те могат да бъдат приключени и като амбулаторна процедура, но пациентът трябва да има не по-малко от 12 часа престой в болницата по клиничната пътека.

Посочени са дейностите, които се изпълняват в условията на незабавен прием – това са клинични пътеки, свързани с детско и майчино здравеопазване, социалнозначими заболявания – кардиологични, онкологични, неврологични на дихателната и храносмилателната система, животозастрашаващи състояния, остри заболявания, травматични, инфекциозни, изострени хронични състояния.

Заложени са изисквания за комплексно лечение на онкологични и онкохематологични заболявания. Наредбата предвижда отделна амбулаторна процедура, в която са включени дейности по разработване на план за комплексно лечение – химиотерапия, лъчетерапия, нуклеарна медицина, дейности свързани с оперативно и консервативно лечение на усложненията и диспансерно наблюдение, включително палиативните грижи.

Подобен подход е приложен и при заболявания като муковисцидозата, тежкопротичащи ставни възпалителни заболявания, заради необходимостта от непрекъснатост на медицинските грижи.

В приетия на първо четене от НС проект на бюджет на НЗОК за 2020 г. средствата за болнична медицинска помощ са завишени в сравнение с 2018 и 2019 г. с 19,4 % и 12%, с което може да се очаква увеличение както на обема здравни дейности включени в наредбата в частта за болнична медицинска помощ, така и разширяване на достъпа и  на обхванатите болни с модерни, високотехнологични и високоефективни методи на лечение.

Очакваните финансови средства за скъпоструващи лекарствени продукти за прилагане на наредбата в частта за дейностите и услугите в болничната помощ са в размер на отчетените и изплатени от бюджет на НЗОК за 2018 г. средства – 415,7 млн. лв. С тези средства се очаква да се осигурят лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, приложени от изпълнителите на болнична медицинска помощ по клинични пътеки или амбулаторни процедури на най-малко 40 387 задължително здравноосигурени лица.

Дентална извънболнична медицинска помощ

В рамките на заложените 145,6 млн. лв. за дентална извънболнична медицинска помощ здравноосигурените имат право на следните безплатни процедури:

- за лица под 18 години – 1 преглед и до 4 лечебни дентални дейности годишно;

- за лица над 18 години възраст – 1 преглед и до 3 дентални лечебни дейности;

- дейности по възстановяване на дъвкателния апарат и контролни прегледи на 4 години.

Срокът за обсъждане на проекто-наредбата е 14 дни. Пълния текст може да видите тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови