КЗК отхвърли жалбата срещу поръчката на медицински хеликоптер под наем

OFFNews 10 февруари 2023 в 15:39 1103 0

медицински хеликоптер

Снимка Pixabay

Хеликоптер за спешна въздушна медицинска помощ

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) остави без разглеждане жалбата на "Уилинк" ООД срещу решението на изпълнителния директор на "България хели мед сървиз" ЕАД за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка за "сух лизинг" на хеликоптер, осигурен с необходимото медицинско оборудване за нуждите на спешна медицинска помощ, съобщи БТА. 

"Уилинк" оспориха законосъобразността на издаденото от възложителя решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с аргумента, че въпросното решение е издадено от лице, което не може да бъде възложителят по смисъла на Закона за обществени поръчки (ЗОП).

Оспорени бяха и поставените по процедурата критерии за подбор: изисканият опит и определените като сходни по предмета на поръчката дейности. Дружеството имаше възражения срещу някои от характеристиките, включени в техническата спецификация по процедурата, както и свързаните с експлоатацията на хеликоптера услуги, включващи обучение на служители на възложителя.

От "Уилинк" твърдят също, че в обявлението не е вписана информация за липсата на осигурено финансиране по поръчката, което е в нарушение на изискването по чл. 114 от ЗОП.

Фирма без дейност и служители е блокирала поръчката за доставка на медицински хеликоптер под наем

Заключението на жалбоподателя е, че спорното по производството решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка е незаконосъобразен акт, който следва да бъде отменен. На основание чл. 203 от ЗОП "Уилинк" е направило искане за налагане на временна мярка "спиране на процедурата" на обществената поръчка.

В свое становище от "България хели мед сървиз" ЕАД настояват, че "Уилинк" не е заинтересовано лице и се аргументират с обявения предмет на дейност, както и с липсата на упражнявана от дружеството дейност, която да предполага извършване на услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката, и допълва, че въпросното дружество не е и не е било авиационен оператор.

КЗК приема, че "Уилинк" не може да бъде заинтересовано лице тъй като "не може да се направи обоснованото заключение, че има интерес от получаване на обществената поръчка".

Купуваме медицинските хеликоптери с пряко договаряне

На 12 декември 2022 г. бе обявена обществена поръчка за медицински хеликоптер от "България хели мед сървиз" ЕАД, като оферти можеха да бъдат подавани до 16 януари 2023 г. Предметът на поръчката е предоставяне на т.нар. сух лизинг на "въздухоплавателно средство за транспорт по въздух, осигурен с необходимото медицинско оборудване за нуждите на системата за спешна медицинска помощ по въздуха (HEMS) и свързаните с експлоатацията му услуги".

Меджидиев: Ще има нова поръчка за медицински хеликоптери през февруари

На 23 декември 2022 г. за обществено обсъждане бе публикуван проект на постановление на Министерския съвет с който се прекратява едноличното акционерно дружество с държавно участие в капитала "България хели мед сървиз" ЕАД. Проектът предвижда Държавният авиационен оператор да поеме дейността на търговското дружество "България хели мед сървиз" ЕАД, на което е възложено извършването на услуга от общ икономически интерес – полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, а дружеството да бъде закрито. За краен срок на общественото обсъждане беше определен 23 януари 2023 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови