Изграждането на Педиатрична болница - приоритет в бюджета за 2020

OFFNews Последна промяна на 28 октомври 2019 в 17:40 1038 0

Снимка Pixabay

Изграждането на Национална педиатрична болница е основен държавен приоритет през 2020-2022 г. Това става ясно от мотивите към законопроекта за държавния бюджет на Република България за следващата година, публикуван на страницата на Министерството на финансите.

Средствата са разпределени по години според дяловото участие на държавата: за 2020 г. – 30 млн. лв., за 2021 г. – 50 млн. лв. и за 2022 г. – 20 млн. лв.

Изграждането на Национална здравна информационна система, с използване на нови технологии в областта на електронното здравеопазване, също е обявено сред приоритетите, с които се цели подобряване на качеството и ефективността на процесите в системата на здравеопазване.

Други приоритетни направления в областта на здравеопазването за тригодишния период са осигуряване на финансова устойчивост и обезпеченост на здравната система; намаляване на преждевременната смъртност и заболеваемостта, както и преодоляване на регионалните дисбаланси и осигуряване на функционално взаимодействие между отделните нива на медицинска помощ.

От Министерството на финансите декларират, че ще продължи реализирането на мерките по оптимизиране на структурата на разходите за различните видове медицински дейности, лекарствени продукти и медицински изделия на базата на договаряните обеми и стойности.

За гарантиране финансовата стабилност и предвидимост в здравноосигурителната система, разходите по бюджета на НЗОК през 2020 г. нарастват с 394,2 млн. лв. От тях за здравноосигурителни плащания (вкл. резерва) – 349,7 млн. лв., за здравни дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани от държавния бюджет – 40,4 млн. лв., става ясно още от мотивите. 

В сектора са предвидени програми и мерки, които подпомагат изпълнението на специфичната препоръка на ЕК към България да подобри ефективността на разходите на системата на здравеопазването и достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и чрез преодоляване на недостига на медицински специалисти.

През тригодишния период се предвижда да се подобри функционирането на спешната медицинска помощ, предоставяна в извънболнични и в болнични условия. Разширява се обхватът на профилактичните прегледи с допълнителни скринингови изследвания.

Въвежда се и интегриран подход за намаляване употребата на наркотични вещества и за справяне с нарастващия процент на наркозависимите подрастващи.

От 1 януари 2020 г. се предвижда финансирането на медицинските изделия и помощните средства за хората с увреждания да премине към системата на здравеопазването, като се въвежда нов механизъм за тяхното финансиране и предоставяне (в натурално измерение), както и стандарти за качеството им.

Предвидените средства по тези дейности, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, са в размер на 38,0 млн. лв.

По бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. са заложени допълнителни средства за осигуряване на медицинските дейности за психиатрична помощ, спешните отделения в болниците и за общинските лечебни заведения в труднодостъпни и/или отдалечени райони на страната, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване за лечебните заведения за болнична помощ от 50,0 млн. лв.

За възнаграждения на персонала на центровете за спешна медицинска помощ са предвидени 10,4 млн. лв.

За Национална програма „Майчино и детско здраве“, предвидените средства са 2,2 млн. лв., а за въвеждане на NAT технология за диагностика на дарената кръв с цел осигуряване на качествени кръвни продукти – 6,1 млн. лв.

Планираната финансова подкрепа за БЧК е 5,7 млн. лв.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови