Улесниха процедурата за наемане на сезонни работници от чужбина

OFFNews Последна промяна на 16 юни 2017 в 17:07 8542 0

Работодателите в туризма вече могат да наемат работници от трети страни по-облекчена процедура.

Държавен вестник обнародва промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

С тях се намаляват изискванията към документите, които работодателите трябва да представят за получаване на разрешение за работа в България. 

Инспекцията по труда следи за нерегламентирани практики за заобикаляне на законодателството по наемането на чужденци от трети държави, каквито бяха засечени по време на инспекционната кампания в зимните курорти. Тогава граждани най-вече от Украйна и Молдова бяха изпратени „за практическо обучение“ по силата на договори между обучаващи организации и партньорски предприятия – в случая хотели и ресторанти, без с тях да се сключват трудови договори, в т.ч. за стажуване или обучение. В същото време разгледаните в хода на проверките документи и установените факти безспорно доказваха, че обучаваните лица полагат труд. Те имаха работно време, съобразено с работното време на обекта, работно място, полагаха нощен труд, включвани бяха в графиците на работните смени и имаха определено възнаграждение.

Работодателите са длъжни да уведомят Главна инспекция по труда в седемдневен срок от действителното започване на работа на чужденеца. Целта е да бъде следено полагането на труд от тези лица, условията, при които работят, и да се проследи напускането им след изтичане на срока на разрешението.

Главната инспекция вече е стартирала eжегодната си кампания за контрол на трудовото законодателство по черноморските курорти.

При контролната дейност се установява тенденция договори да се регистрират в деня на обявяване на кампания. Санкцията за всеки установен случай на работа без трудов договор е минимум 1500 лв. За да бъдат защитени трудовите и осигурителни права на работещите, те трябва да сигнализират в ИА ГИТ, докато още са на работните си места, тъй като контролните органи на Агенцията нямат правомощия да установяват и обявяват наличие на трудови правоотношения със задна дата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови