Екопътека ''Марина река'' е живият музей на парк ''Странджа''

OFFNews 09 април 2021 в 15:28 7202 0

Екопътека „Марина река“ се намира в самия Природен парк „Странджа“, в непосредствена близост до самата река. До там може да се стигне с лека кола, а когато достигнете дестинацията, можете да паркирате на неохранявания паркинг.

Екопътеката води началото си от пътя Царево - Малко Търново, на около 12 км от Царево. За преминаването й в едната посока са необходими около 50 минути. Защитената местност се намира в границите на парк "Странджа" (в самото начало след с. Изгрев) и е разположена около едноименната река. До защитената местност води интересна интерпретативна екопътека „Марина река - Живият музей на терциерна Европа". Тя има задачата да запознаe туристите с природните забележителности на определен район.

Подходяща е за всякакви групи хора, тъй като маршрутът е кратък и лесен. Минава се по стар коларски път сред дъбово-букова гора, в която може да видите източен бук, източен горун, дъб лъжник и благун. Пътят е широк и удобен, но е доста стръмен. По пътеката има табели с описания и снимки на растителните видове, които се срещат.

Съдбата на защитената местност Марина река е интересна и показателна как обединените усилия на лесничеи, ботаници и природозащитници могат успешно да доведат до запазването на уникални природни горски обекти. В началото на 1933 г. се създава първият български резерват "Горна Еленица-Силкосия".

Обликът на съвременната растителност на Марина река е свързан с кръстопътното биогеографско положение, релефа, климата и древното минало на планината. Релефът е хълмист и нископланински, но с голямо хоризонтално разчленение, типично за високите планини. Стръмните долове доставят необходимата въздушна влага (това е мястото с най-висока влажност на въздуха в парка). Има много летни и пролетни мъгли.

Важното значение на защитената местност Марина река за опазването на редица консервационно значими видове се дължи на насечения релеф и разнообразните местообитания - запазени стари гори с големи по размер хралупати дървета, речно течение и открити пространства.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата