ВКС прати в Конституционния съд текст от Закона за водите

OFFNews 17 юни 2021 в 12:04 1396 0

Върховният административен съд поиска от Конституционния съд да се произнесе по текст от Закона за водите, тъй като се съмнява в принципа на еднакви условия за стопанска дейност, гарантирани от основния закон. 

Питането е във връзка с административно дело, образувано по четири жалби на юридически лица срещу текстове от Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване, приета с постановление на МС.

ВАС намира, че има разминаване в чл. 194, ал. 4, т.1, която предвижда, че таксата за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав и водохранилища се определя на базата на разрешения обем за изземване.

"Следователно при определяне на таксите за право на ползване на водите законодателят възприема диференциран подход, който се основава на вида на извършваната дейност, като в първия случай таксата се определя върху реално получен (отнет) обем, а във втория се основава на прогнозен, вероятен обем, който може да не бъде достигнат", пишат от ВАС.

Според магистратите така при осъществяване на правото на ползване на водите стопанските субекти са поставени при различен правен режим. Те напомнят, че съгласно чл. 19, ал. 2 от Конституцията законът създава и гарантира на всички еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя.

Върховните магистрати приемат, че възприетият от законодателя подход при определяне на таксата за право на ползване поставя стопанските субекти, които осъществяват тази дейност, в неравноправно положение спрямо останалите ползватели на водите. А това поражда съмнение на съответствието на Закона за водите с текстовете от Конституцията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови