ВАС окончателно: Няма да се строи на Алепу

Според висшите магистрати дублирането на предмета на разрешението за строеж е недопустимо

OFFNews 16 ноември 2021 в 14:37 1642 0

Върховният административен съд окончателно остави в сила решението на Административния съд в Бургас по делото, с което за нищожно е обявил разрешителното за cтpoитeлcтвoтo нa ĸypoртен комплекс в зaщитeнaтa мecтнocт Aлeпy, съобщиха от ВАС.

Разрешението за строеж на курортен комплекс бе издадено от главния архитект на община Созопол в полза на „Алепу Вилидж" АД, представлявано от „Черноморска лизингова компания“ ЕООД. Първият етап предвиждаше укрепване на свлачище „Алепу Вилидж“, а вторият – изграждането на курортен комплекс с обща разгъната площ от над 9246 кв. м. То стана факт на 10 септември 2018 г., а част от комплекса е скандалната подпорна стена за укрепването на свлачище.

Върховните магистрати приемат изводите на първоинстанционния съд, че инвестиционните проекти, въз основа на които е разрешен строежът, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество. Инвестиционните проекти са издадени на името на "ГБС-Турс" ЕАД (с променено вече наименование), а не на титуляра "Алепу Вилидж" АД.

Според Закона за устройство на територията разрешението за строеж се издава на възложителя въз основа на одобрен технически или работен инвестиционен проект, а по смисъла на ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон. Там е записано, че инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на определени документи. В случая обаче това не е спазено.

На "Алепу Вилидж" АД се разрешава укрепване на свлачище. Разрешението за строеж за укрепване на свлачище е влязъл в сила административен акт, който не е бил оттеглен или отменен. Заради това декларацията от 28 август 2018 г. от представител на "Алепу Вилидж" АД, че поради настъпили промени в начина на изграждане разрешеният строеж няма да бъде започнат и осъществен, е без правно значение за съществуването на това разрешение като стабилен, влязъл в сила административен акт, посочват от ВАС.

След като този акт е издаден, той поражда своите правни последици, които не могат да бъдат отречени освен чрез отмяната му от органа или съда или чрез оттеглянето му. След като този акт е разрешил укрепване на свлачище, административният орган няма компетентност да издава същия акт, който повтаря същото разпореждане по отношение на същия имот и лице, макар и описан като първи етап от разрешеното строителство от 2018 г.

Такова дублиране на предмета на разрешението за строеж е недопустимо, тъй като не може да се издава ново разрешение за строеж, който вече е бил разрешен с влязъл в сила административен акт. Издаденото ново разрешение за строеж за укрепване на свлачище на същия титуляр е извън компетентността на органа, който вече се е произнесъл по идентично искане. Поради това издаденото разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. е нищожно и на това основание, постановява съдът.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата