ВАС напомни на съдии от СГС, че не отговаря за прекратените конкурси

OFFNews 08 февруари 2023 в 11:47 2513 0

съд

Снимка Архив

ВАС

Върховният административен съд отхвърлиха жалбите на съдии от Софийския градски съд срещу решения на Съдийската колегия на ВСС, с които са прекратени конкурси за повишаване и заемане на 5 длъжности в търговската колегия и 10 в гражданската на апелативните съдилища, съобщиха от ВАС.

И в двата случая са констатирани нарушения при съставянето на конкурсната комисия. В компетентността на Съдийската колегия е да ги отстрани, за да гарантира законосъобразна процедура. Нарушенията са в началния етап на процедурата и са довели до нейната опороченост. Една от възможностите за отстраняването им е именно чрез прекратяването на конкурсната процедура. Тази практика на Висшия съдебен съвет да приема, че в изпълнение на правомощието си да организира и провежда конкурсите по този закон, може да прекрати обявен и провеждан конкурс, когато констатира, че процедурата за неговото провеждане е била опорочена, е обсъдена и безкритично възприета в решение от 2014 г. по административно дело на ВАС от същата година, се мотивират върховните магистрати.

Правомощието да отстрани допуснатите в процедурата нарушения, включително чрез прекратяването ѝ, органът упражнява при условията на оперативна самостоятелност, при която избира възможно най-целесъобразното решение. На него е възложена преценката да прекрати започнали процедури при съблюдаване целта на закона - осъществяване на кадровата политика и обезпечаване работата на органите на съдебната власт. Това е преценка по целесъобразност, която е правомощие на СК на ВСС по осъществяване на кадровата политика в съдилищата, се казва в съобщението на ВАС.

Неоснователни са наведените доводи за нарушаване на принципа на съразмерност, тъй като в случая не би могло да се предвиди дали в обявени последващи конкурси биха участвали същите, повече или по-малко кандидати в сравнение с прекратените, се допълва в него и се посочва, че няма нарушение на АПК.

Определенията може да бъдат обжалвани пред петчленен състав на ВАС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови