ВАП нареди на Фандъкова да провери законна ли е вилата на Васил Божков

OFFNews Последна промяна на 07 юли 2020 в 09:57 2740 0

Върховната административна прокуратура (ВАП) сезира кмета на София Йорданка Фандъкова да извърши незабавна проверка на място и по документи на строежа на вила „Аглика“ на Васил Божков, която се намира в природен парк „Витоша“.

Столичната община трябва да упражни контрол и да потърси отговорност, предвидена в Закона за устройство на територията ( ЗУТ) за строежа на вила „Аглика“, ако има основание за това.

Действията на ВАП са в резултат на доклад от проверка на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), в който се посочва, че са извършени незаконосъобразни преустройства по смисъла на ЗУТ. По време на проверката на съществуващата сграда, както и за новоизградените части, не са представени строителни книжа. Няма ги и в архивите на район „Витоша“– СО и на НАГ – СО. Проверката на място е установила, че има две новоизградени сгради, които представляват строежи от пета и шеста категория, контролът на които е от компетентност на Столичната община.

Общината трябва да провери строителството по евентуално извършвани преустройства, да проведе огледи на място като се изискат и всички данни, включително статут на терена, право на собственост или на строеж, влезли в сила кадастрални, общи и подробни устройствени планове. Трябва да бъде проследен целият инвестиционен процес, включващ всички компоненти и законови изисквания, съответствие на разрешението за строеж, ако има такова, с изискванията на нормативните актове .

ВАП очаква подробен доклад, който да отрази дали са допуснати нарушения, какви са фактическите констатации и реализирана ли е административна и административнонаказателна отговорност. В случай, че при проверките се констатират данни за престъпления от общ характер - да се предприемат и действия по реда на НПК, като за всеки отделен случай се уведомява и ВАП.

Докладът от проверката трябва да бъде представен на ВАП в най-кратък срок. 

Строежите от пета категория според Закона за устройство на територията са: 

а) жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв.м или с капацитет до 100 места за посетители;
б) производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях;
в) строежи от допълващото застрояване, извън тези по шеста категория;
г) реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от тази категория;
д) физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване;
е) недвижими културни ценности с категория "ансамблово значение" и "за сведение";
ж) рекултивация на стари, нерегламентирани общински депа за твърди битови и неопасни отпадъци с преустановена експлоатация и с доказано неналичие на сметищен газ и инфилтрат;

Шеста категория строежи включва: 

- стопански постройки със селскостопанско предназначение и строежите от допълващото застрояване,
- монтаж на инсталации, съоръжения и уредби, с изключение на съоръженията с повишена степен на опасност, 
- оранжерии с площ до 200 кв. м, 
- басейни с обем до 100 куб. м в оградени поземлени имоти, 
- подпорни стени с височина до 2 м над нивото на прилежащия в основата им терен, когато не са елемент на транспортни обекти,
- огради, градински и паркови елементи с височина до 2,20 м над прилежащия терен, 
- пневматични (надуваеми) складове или покрития с площ до 100 кв.м, 
- остъкляване на балкони и лоджии, с изключение на разположените към първостепенната улична мрежа. 

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !