Ексклузивно Кирил Петков: България експулсира 70 руски дипломати (допълнена)

Шефът на ВКС пита Цацаров за качествата на единствения кандидат за обвинител №1

OFFNews Последна промяна на 03 октомври 2019 в 11:41 3160 1

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов попита главния прокурор Сотир Цацаров за качествата на единствения претендент за обвинител № 1 Иван Гешев, защото досега се знае само за количеството свършена от Гешев работа. 

Копия от писмото на Панов до Цацаров са разпратени до Комисията по атестирането и конкурсите (КАК) при прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и до ръководителите на Софийската градска прокуратура и Специализираната прокуратура.

Панов е написал, че за "обективна преценка на професионалните и делови качества на кандидата за длъжността следва да се формират непосредствени впечатления от нивото на правните му познания, умения и лични способности, проявени при изпълнение на функциите му".  

"Професионалните качества на всеки магистрат се разкриват преди всичко въз основа на непосредствено запознаване със съдържанието на изготвените от него актове. Тиражираната изключителна оценка на способностите на кандидата неминуемо означава, че прокурорските актове, които е изготвил, отразяват задълбочени и системни познания в областта на наказателното право и процес; способност за идентификация на подлежащите на доказване съществени факти по съответното дело; умение за подбор на релевантните доказателствени материали; умение за правилна квалификация на значимите факти и законосъобразно определяне на приложимия закон; познаване на съдебната практика. Съдържанието на актовете на кандидата е източник и на информация за прецизността на използвания от него правен език, общата езикова култура и умение за ясно изразяване", е изброил шефът на ВКС.

Според него преценката за професионалната квалификация на магистратите се гради освен на общи количествени, преди всичко на качествените резултати, постигнати в практическата дейност. Те могат да се добият само при непосредствени впечатления от конкретната му работа като прокурор.

Докладът на КАК при прокурорската колегия на ВСС е основан върху документи и статистически данни за дейността на Гешев като прокурор и отразява обема на неговата дейност само в количествен аспект. Но липсват данни за качествения аспект на извършената от него работа.

В доклада пише, че за 10-годишен период (от 2006 г. до 19.07.2016 г., вкл. времето, когато е бил прокурор в СРП) кандидатът е внесъл в съда 230 прокурорски актове, осъдени са общо 233 души. В тези констатации липсва яснота и конкретика за точния брой изготвени и внесени в съда обвинителни актове, както и за броя и крайния резултат на окончателните съдебни актове. Тази част на доклада не съдържа анализ и коментар на конкретни прокурорски актове на кандидата, поради което няма как да се изведат обосновани изводи за качествената страна на дейността му. Резултатите от съдебния контрол по наказателните производства, инициирани по изготвени от него обвинителни актове, правната и фактическа сложност на производствата, биха илюстрирали с висока степен на обективност квалификацията на кандидата, пише в писмото.

Необходимо е да се уточнят залегналите в доклада статистически данни, като се съобщи информация за точния брой внесени в съда обвинителни актове, изготвени от кандидата за периода от май 2012 г. до 19.07.2016 г. Фактът, че тогава е заемал длъжността прокурор в СГП предполага, че внесените от него обвинителни актове са по дела с по-висока сложност.

За този период трябва да бъдат предоставени преписи от изготвените от Гешев обвинителни актове по окончателно приключили към настоящия момент наказателни производства, настоява Панов.

Показателни биха били данните за времето 18.02.2014 г. – юни 2016 г., когато кандидатът е бил разпределен в структурата на СГП, тъй като съгласно констатациите в доклада преписките и делата в тази структура са се характеризирали със завишена фактическа и правна сложност и с обществен интерес.

От важно значение за преценката на професионалните качества и постижения на кандидата е непосредственото запознаване с конкретно изготвени от него обвинителни актове за периода 19.07.2016 г. – 16.07.2018 г., когато е заемал длъжността административен ръководител на Специализираната прокуратура. За този период в доклада на КАК е маркирана изцяло в количествен план статистическа характеристика на осъществяваната от него дейност, пише председателят на ВКС.

"От залегналата в доклада информация не става ясно дали през този период, извън административно-организационната си функция, кандидатът е извършвал дейност във връзка с пряката си професионална ангажираност като прокурор. Ако в този период той е изготвял обвинителни актове по вече приключили към настоящия момент наказателни производства, въз основа на които да е било образувано съдебно производство, преписи от тях следва да бъдат представени с цел изграждане на непосредствени впечатления за високите професионални качества на кандидата, констатирани в доклада на КАК. Най-достоверна база за изводи за правната компетентност на кандидата са окончателните резултати от съдебното разглеждане на делата, образувани по внесени от него обвинителни актове, поради което следва да се предостави информация за номерата на съответните съдебни дела и резултатите от инстанционния контрол по окончателно приключилите наказателни производства“, пише в писмото си до Цацаров Лозан Панов.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови