Съдия от ВАС предложена за член на ВСС

OFFNews 10 август 2021 в 11:51 1660 0

Снимка Архив

Магистрати от Върховния административен съд издигнаха кандидатурата на съдия Марина Михайлова за член на Висшия съдебен съвет, съобщиха от ВСС. 

До нов избор се стигна, след като двама от членовете на съвета - Красимир Шекерджиев и Боряна Димитрова, подадоха оставки и се върнаха на старите си места в съдебната система. Кандидатурата на съдия Михайлова е втората получена във ВСС, заедно Деян Денев – съдия в Окръжен съд–Варна. 

В дългата си професионална кариера Михайлова е била юрисконсулт, след което магистрат в Районен съд – Благоевград, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, а от 01.05.1997 г. и към момента във Върховния административен съд. В предложението се обръща внимание, че от 01.02.2002 г. е председател на съдебен състав в пето отделение на ВАС, където се разглеждат окончателно спорове за прекратяване на служебни правоотношения с държавни служители, и е участвала във формирането на съдебна практика, свързана със статута на държавните служители, който има много общи характеристики с този на магистратите. Това, според тях, отличава нейната кандидатура с професионална компетентност от съществено значение за работата на ВСС като кадрови орган на съдебната власт.

В периода 14.05.2019 г. – 02.06.2021 г. съдия Михайлова е член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, и е запозната в детайли с правната уредба и практическото функциониране на ВСС като колективен административен орган, натоварен с управлението на съдебната система.

Вносителите посочват, че кандидатът познава правото на Европейския съюз и е участвала в служебни посещения на държави-членки на ЕС и Съда на ЕС в Люксембург. От 01.07.2015 г. съдия Михайлова е доктор по право, като докторският ѝ труд е посветен на прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, което свързва професионалните ѝ интереси и опит с въпроса за интегритета на магистратите и техния авторитет в обществото. 

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II