Съдебна ваканция може и да няма заради извънредното положение

OFFNews Последна промяна на 02 април 2020 в 20:46 15239 0

Съдебна ваканция тази година няма да има, ако мине предложението на трима депутати от ГЕРБ и това се запише в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

На практика 10 дни след като той стана факт, те предлагат ревизия на серия от разпоредбите в него. В мотивите се посочва, че промените „отговарят в значителна степен на обществените очаквания“ и се налагат заради предстоящото удължаване на извънредното положение, пише Лекс.

Една от новостите е, че изрично се записва, че през 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага, т.е. няма да има съдебна ваканция.

Предлага се и различен подход по отношение на делата, които ще се разглеждат по време на извънредното положение и законът директно препраща към решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което са изброени.

Предложението е в него да се запише: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове за страните по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, по производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, по глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Т.е. въвежда се изискване решенията на колегиите да бъдат публикувани в Държавен вестник.

Освен това изрично се записва, че до отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, „като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството, а за проведените заседания се изготвя протокол“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови