Съдът не позволи на чиновници от ВСС да се самооценяват с европроект

OFFNews 06 февруари 2018 в 11:38 19275 0

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

Върховният административен съд (ВАС) окончателно е отхвърлил възможността сдружение, представляващо администрацията в съдебната власт, да получи финансиране по европроект, с който да оцени ефективността на чиновниците в съдебната система. В проекта са предвидени три дейности: анализ на работата на администрацията в органите на съдебната власт: проучване на гражданското мнение за работата на администрацията и подобряване на процедурите и правилата за работа ѝ. 

Случаят влезе в съда, след като управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ е отказал отпускането на безвъзмездна финансова помощ за проекта „Подобряване функционирането на органите на администрацията в съдебната система чрез анализ на работата, въвеждане на добри практики и удовлетвореност на гражданите“ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Граждански контрол върху реформата в съдебната система“. Това решение е било обжалвано от бенефициента Сдружение на администрацията в органите на съдебната власт, чийто председател е Александър Николов. Той е и главен секретар на Върховния административен съд.

Първоначално съдът отхвърлил отказа, като е дал зелена светлина за финансиране на проекта, но на последна инстанция това решение е ревизирано и отхвърлено. Един от основните мотиви на съдиите от ВАС е, че първата инстанция си е позволила да направи преоценка на работата на работата на експертите оценители по проекта, тъй като управляващият орган има оперативна самостоятелност и направената оценка е извън обхвата на съдебния контрол за законност.

Съдиите Соня Янкулова, Павлина Найденова и Весела Андонова (Найденова е дала особено мнение по решението, бел. ред.), смятат, че съдът може да прави проверка за това комисията работила ли е по установените правила, но не може да контролира самата дейност по оценяването:

Но съдът не може да извършва контрол за законосъобразност на самата оценъчна дейност на комисията. Оценъчната дейност и актът, в която тази дейност е обективиран, не са административна дейност и административен акт. Актовете на комисията не са и юридически актове. Нито дейността, нито актът произвеждат пряко правни последици, защото не са правотворчески волеизявления, а материални (оценителни) действия и акт.

В решението се посочва още:

Ако съдът можеше да замени оценъчната дейност на оценителната комисия и да определи вместо нея броя на точките за всяко от проектните предложения, то следва, че въпросът за това кои проектни предложения каква оценка трябва да получат не е предоставен на преценката на административния орган (чрез помощния орган), а следва пряко от приложимостта на правно (нормативното и/или административно) предписание. Именно това правно предписание ще е регламентирало всички релевантни юридически факти за определянето на проектните предложения, които следва да получат безвъзмездна финансова помощ. Това значи, че за издаването на акта органът няма да се нуждае от експертно-оценителната дейност на комисията по чл. 33, ал. 1 ЗУСЕСИФ, защото става въпрос за пряко разпореждане от правната норма на действията на органа.

В тази връзка съдиите отбелязват, че правилата за работата на експертите оценители са спазени.

В същото време, подписалата решението с особено мнение съдия Павлина Найденова, е посочила, че все пак колегите ѝ са направили наново оценка на проекта, въпреки че в решението тази дейност е отчетена като неправилна. 

Вместо това административният съд с обжалваното в настоящото производство решение е извършил нова оценка на предложението, вместо оценителната комисия и не се произнесъл относно законосъобразността на административния акт, в съществено нарушение на съдопроизводствените правила, поради което настоящата касационна инстанция не следва да постановява решение по същество на спора, като лишава жалбоподателя от една съдебна инстанция, а следва да върне делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд. Липсват мотиви на административния съд относно законосъобразността на административния акт.

В крайна сметка решението на съда е окончателно и с него Сдружението на администрацията в органите на съдебната власт освен че губи възможността за еврофинансиране, е осъдено да заплати и 3 455 лв. разноски по делото.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Можеше ли да спасим убитата Силвия?