Съдът на ЕС: ЦИК има право да забрани видеонаблюдението при броенето на изборните бюлетини

OFFNews Последна промяна на 25 октомври 2022 в 12:35 1212 0

съд

Снимка Архив

Съдът на Европейския съюз

Обработването на лични данни при провеждане на избори в дадена държава членка на ЕС не е изключено от приложното поле на регламента на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. за защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

Това реши Съдът на Европейския съюз по запитване на Върховния административен съд за видеонаблюдението при броенето на бюлетините и въвеждането на резултатите в протоколите след края на изборния ден.

Член 6, параграф 1, буква д) и член 58 от Регламент 2016/679 трябва да се тълкуват в смисъл, че тези разпоредби допускат компетентните органи на дадена държава членка да приемат административен акт, с който се ограничава или евентуално се забранява видеозаснемането при преброяването на изборните резултати в изборните помещения по време на избори в тази държава членка, реши още СЕС.

Делото пред ВАС бе образувано, след като по жалба на "Демократична България" Административният съд София – град отмени указанията на ЦИК и Комисията за защита на личните данни за обработването и защитата на личните данни, приети на 8 февруари 2021 г. ВАС спря производството по делото и отправи общо 6 въпроса към СЕС. След решението на СЕС Върховният административен съд възобновява производството по административното дело от 2021 г.

Какви бяха въпросите на ВАС:

1. Следва ли нормата на чл.2 пар.2 б. „а“ от Общия Регламент за защита на личните данни да се тълкува в смисъл, че не допуска приложението на Регламента спрямо една наглед чисто вътрешна ситуация, като провеждането на избори за Народно събрание, когато обект на защита са личните данни на лица, граждани на Европейския съюз, и когато действията по обработка на данните не се изчерпва единствено със събирането им в контекста на съответната дейност ?

2. При положителен отговор на първия въпрос – приключването на дейността по провеждане на избори за Народно събрание (попадащи наглед извън обхвата на правото на ЕС) освобождава ли администраторите, обработващите и съхраняващите личните данни лица от задълженията им по Регламента, като единствен способ за защита на личните данни на гражданите на ЕС на ниво съюзна регламентация? Приложимостта на регламента обусловя ли се единствено от дейността, за която са създадени, респ. събрани личните данни, от което следва и изводът за преклузия на последваща му приложимост?

3. При отрицателен отговор на първият въпрос - допуска ли нормата на чл. 6 б.“д“ от Общия регламент за защита на личните данни и принципа на пропорционалност инкорпориран в съображения 4 и 129 от Общия Регламент една национална регулаторна мярка по приложение на Регламента, като процесната, която изначално забранява и ограничава възможността да бъде извършено каквото и да било видеозаснемане при преброяване на изборните резултати в изборните помещения, като не допуска диференциация и регламентация на отделни елементи от процеса по видеозаснемане и преклудира възможността за постигане целите на Регламента – защита на личните данни на лицата, с други средства?

4. Алтернативно и в контекста на приложното поле на правото на ЕС - при провеждане на общински избори и избори за европейски парламент - допуска ли нормата на чл. 6 б.“д“ от Общия регламент за защита на личните данни и принципа на пропорционалност инкорпориран в съображения 4 и 129 от Общия Регламент една национална регулаторна мярка по приложение на Регламента, като процесната, която изначално забранява и ограничава възможността да бъде извършено каквото и да било видеозаснемане при преброяване на изборните резултати в изборните помещения, като не прави, нито дори допуска диференциация и регламентация на отделни елементи от процеса по видеозаснемане и преклудира възможността за постигане целите на Регламента – защита на личните данни на лицата с други средства?

5. Допуска ли нормата на чл.6 пар.1 б.“д“ от Общия регламент квалифицирането на действията по установяване законосъобразното протичане и преброяване на резултатите от проведени избори като задача от обществен интерес, оправдаваща определена, подчинена на изискването за пропорционалност, намеса по отношение на личните данни на присъстващите в изборните помещения лица, когато същите изпълняват официална, публична, законово регламентирана функция?

6. При утвърдителен отговор на предходният въпрос, допуска ли защитата на личните данни въвеждането на национална регулаторна забрана за събиране и обработване на лични данни, ограничаваща възможността да се извършват съпътстващи дейности по видео заснемане на материали, обекти и предмети, които не съдържат лични данни, когато е налице потенциална възможност в процеса по ведозаснемане да бъдат събрани и лични данни,чрез видеозаснемане на присъстващи в помещението лица, изпълняващи дейност в обществен интерес в съответният момент?

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови