Промени в 3 закона ще дадат възможност да се разпитват свидетели по интернет

OFFNews 01 юли 2020 в 13:37 1842 0

Министерството на правосъдието предлага промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), които заедно с поправки в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), са насочени към използването на видеоконфернтна връзка в гражданския, административния и наказателен процес. Измененията ще облекчат работата на съдебната система и ще намалят разходите по делата.

В момента съдебните производства по граждански и административни дела обичайно се извършват в съдебните зали в присъствието на участниците в процеса.

В НПК се разширява възможността за използване на видеоконференцията при отделни действия по разследването и съдопроизводството, при които участниците се намират на различни места у нас или в чужбина. Това ще направи по-гъвкаво досъдебното производство.

Промените в ГПК, АПК и НПК в областта на видеоконференцията са обусловени от необходимостта от ускоряване на делата и намаляване на разходите покрай тях.

Така дистанционно ще могат да се правят устен превод и събиране на доказателства в гражданските съдопроизводства. Ще има възможност за използване на видеоконференция при изслушване на страна, разпит на свидетели и вещи лица и в административния процес. Видеоконференция ще може да се ползва и при разглеждане на предложенията или молбите на осъдени за предсрочно освобождаване.

Измененията ще модернизират съдебната система и ще подобрят нейната достъпност чрез възможностите на новите технологии, както и ще доближат този процес към правилата, използвани в другите държави членки на Европейския съюз.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Можеше ли да спасим убитата Силвия?