Прокуратурата спряла повече от 50 кг храна и 100 л прясно мляко от детски кухни

OFFNews Последна промяна на 22 декември 2017 в 11:47 24238 0

Прокуратурата спряла повече от 50 кг храна и 100 л прясно мляко от детски кухни

Близо 500 кг храна и повече от 100 л прясно мляко е спряла прокуратурата от детски кухни в страната.

Върховна административна прокуратура (ВАП) е възложила извършването на съвместни проверки от Областните дирекции по безопасност на храните, органите на Комисията за защита на потребителя и съответните Областни дирекции на МВР, относно спазване изискванията на Закона за храните и наредбата за безопасност на храните в детски градини и училища. Направени са и проверки по закона за тютюневите изделия за предлагането на наргилета на ученици.

На територията на цялата страна са проверени общо 1 838 броя обекти, които включват: обекти за раздаване на храна и бюфети тип кетъринг, обслужващи учебни заведения или разположени на територията на училищата, кухни майки, кухненски блокове, автомати за храни и напитки на територията на учебни заведения, както и търговски обекти, разположени в непосредствена близост до детски заведения и училища.

За периода от 1 ноември 2017 г. до 1 декември 2017 г., в който е била осъществена междуведомствената проверка, от контролните органи, са били проверени 1838 търговски обекта. Съставени са били 176 акта за административно нарушение, както и 288 констативни протокола. Дадени са 84 броя предписания за отстраняване на установени несъответствия със законовите изисквания. Санкционирани са 14 юридически лица.

За констатираните несъответствия са издадени:

- 142 бр. предписания с определени срокове за отстраняването им, както и предписания за спиране реализацията на 44,2 кг храни от неживотински произход и 19 л. безалкохолни напитки;

- 7 бр. актове за забрана на реализацията на 109 л. прясно мляко и 11,5 кг храни от животински произход;

- 7 бр. разпореждания и протоколи за насочване за унищожаване на суровини и храни от животински произход;

- 3 броя заповеди за спиране експлоатацията на обекти предлагащи негодни храни и напитки, опасни за здравето на човека.

Най-често констатираните нарушения на Закона за храните и Наредба №9 от 16.09.2011 г. са били:

- извършване на търговия с храни в обект без регистрация, съгласно изискванията по чл. 12 от ЗХ;

- предлагане на имитиращи продукти неотговарящи на изискванията за безопасност на храните по чл.16а ал.1 от ЗХ;

- несъответствие на сграден фонд и оборудване с хигиенните изисквания на Наредба № 1/2016 г. , на ЗХ и спазване на изискванията на Наредба № 9/2011 г. при прием на храни и суровини;

- предлагане на продукти с изтекъл срок на годност;

- неизпълнение на предписания от предишни проверки относно спазване на асортимент на храни, съответстващ на изискванията на Наредба № 9/2011г.;

- откриване на съдържание в предлаганите храни на палмово масло, заместител на какаовото масло, стабилизатори, изкуствени оцветители и ароматизатори, кофеин , неотговарящи на изискванията за безопасност и качество на храните в детските заведения и училища съгл. чл.2 от Наредба № 9/2011 г.;

- използване на имитиращ продукт вместо българско краве бяло саламурено сирене;

- в част от обектите е установено неспазване на температурните режими на храни, изискващи контролирана температура за съхранение;

- продуктите , предлагани в обектите, без маркировка - етикет с данни за място на произход, име на производител или име на опаковчик, съобразно на изискванията на чл.28, ал.1 от Наредба № 9;

- неправилно съхранение на храните съгласно указанията на производителите;

- консервирани продукти от зеленчуци, които не отговарят на чл.33, ал.1 от Наредба № 9;

- хигиената в голяма част от обектите не съответства на чл.2 от Наредба №1/2016г. за хигиена на храните;

Най-често констатираните нарушения на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия и Закона за здравето са били :

- предлагане на цигари и тютюневи изделия , включително наргилета, на ученици, без проверка от търговците в уверение на това , че лицето е навършило 18 години;

- нарушение на забрана за тютюнопушене в заведения, което се допуска от управителите в късните часове на денонощието;

- липса на обявяване на цените на тютюневи изделия и по подходящ за възприемане начин.

Най-много нарушения са констатирани в района на гр.София и областта, където са били и най всеобхватни извършваните проверки от контролните органи , за тези нарушения са съставени 78 бр. АУАН, като са проверени 479 обекта. За района на София са издадени 11 бр. АУАН за тютюнoпушене по ЗТТИИ. На следващо място е Варна с 245 проверени обекта и общо 63 бр. акта и предписания за констатирани нарушения , последвано от Пловдив със 163 проверени обекта и общо 27 бр. акта и предписания за констатирани нарушения, и Шумен със 115 проверени обекта и 24 бр. акта и предписания за констатирани нарушения.

При проверката не са били установени случаи на предлагане на храни, съдържащи опасни за здравето съставки, психотропни вещества или химически замърсители от околната среда.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови