Прокуратурата разследва кой е крил, че във водата на Хасково има уран

OFFNews Последна промяна на 19 април 2017 в 12:32 6365 2

Чиновници крили няколко месеца, че в хасковската вода има уран

Районната прокуратура в Хасково е започнала разследване за укрита информация за наличието на уран в питейната вода в Хасково. Държавното обвинение ще разследва длъжностни лица, които са имали информация за това още в края на 2016 година, но не са я оповестили. 

Според прокурорите информацията за това, че има високо съдържание на уран и обща алфа активност в подземните води от сондажи на Помпена станция „Хасково – 1“ е укрита. По този повод прокуратурата се е самосезирала и е направена проверка, която установила, че има данни за извършено общоопасно престъпление.

Прокуратурата установила, че в периода 29 септември 2016 г. до 7 октомври 2016 г. е било извършено изпитване на пийната вода в Хасково. Резултатите от него били описани в протокол от 17 октомври 2016 г. и според данните в него е било установено завишаване на максимално допустимите стойности на уран в питейната вода. В протокол от 9 ноември 2016 г. е отразено извършване на изпитване за радиоактивност на питейната вода, в който също са отразени завишения на общата радиоактивност над 13 пъти от допустимата, се посочва в съобщение на прокуратурата.

В хода на разследването ще бъдат разпитани служителите на Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Хасково. Те ще трябва да обяснят дали са били сезирани за констатациите в протокола и за резултатите от изследванията, които са извършени от акредитирана лаборатория към Министерство на околната среда и водите. Прокуратурата ще търси отговор на въпросите какви са правомощията на министерство на здравеопазването и съответно на РЗИ във връзка с контрола върху качеството на питейната вода, респ. отражението му върху здравето на човека и също кога и колко често е правен мониторинг на водите за обща алфа и бета активност и естествен уран. Прокуратурата ще търси информация и за това кога и дали ВиК Хасково е било информирано за необходимостта от извършване на контролни изследвания. 

Ще бъдат разпитани служители от Изпълнителната агенция по околна среда при МОСВ – отдел „Регионална лаборатория Хасково“ и от „Централна лаборатория“ - София, извършили изследването, взели пробите и изготвили протоколите от изпитване от 17 октомври 2016 г. и от 9 ноември 2016 г., както и техните ръководители. В Рамките на разследването ще бъде установено кой, дали и кога е публикувал тази информация в „Единна информационна система за обмен на данни от мониторинга на водите, извършван в системата на МОСВ”, чие задължение е това както и обхвата на лицата – длъжностни или не, които имат достъп до тази единна информационна система. Да се установи кога резултатите от изследванията са били оповестени и на кого.

Указано е да се разпитат служители на „ВиК“ ЕООД - район Хасково относно обстоятелството с каква честота провеждат мониторинг на води от зони за водоснабдяване по радиологични параметри – обща алфа и бета активност и естествен уран.
Ще се разпитат и служители на „Басейнова Дирекция – Източно беломорски район“ - Пловдив, които да изяснят обстоятелството кога са научили и кога са се запознали с протоколите за изпитване от 17 октомври 2016г. и от 9 ноември 2016 г.

Документация ще бъде изискана от МОСВ, „ВиК“ЕООД-Район Хасково, РЗИ-Хасково и Басейнова дирекция – ИБР Пловдив.

В хода на разследването ще бъде установено през инкриминирания период и преди това (от 2014 г. насам) налични ли са отклонения при онкозаболяванията в област Хасково, който би могъл да бъде съотнесен към завишените нива на природен уран и алфа активност в питейната вода в града.

Указано е да се назначи експертиза, която да установи налице ли е замърсяване на подпочвените води и водните басейни и ако да – то дали и в какво се състои опасността за хора, животни и растения. Какъв е източникът на замърсяването и дължи ли се то на поведение на човешка дейност.

Ще бъде назначена и комплексна експертиза, която да установи влиянието на естествения уран, респ. радиационното излъчване върху компонентите на околната среда, в това число и като се определи влиянието им върху човешкото здраве и/или последици за него през инкриминирания период при осреднена дневна консумация на вода.

Изискани са резултатите от проведените допълнителни изследвания на всички водоизточници в гр. Хасково. Разследването ще се проведе и за това кой е замърсил или допуснал да се замърси почвата, водните течения, басейни и др.

Екип от трима прокурори ръководят разследването по делото, като е определен двумесечен срок за приключване.

Досъдебното производство е възложено да се проведе от екип от разследващи полицаи при ОД МВР - Хасково.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови