Партиите системно не изпълняват обещанията за съдебна реформа, сочи проучване

OFFNews Последна промяна на 05 февруари 2018 в 14:42 12138 1

Партиите системно не изпълняват обещанията за съдебна реформа, сочи проучване

Практика е партиите да не изпълняват политическите си платформи в областта на правосъдието. Този извод се налага от проучване, направено от Сдружение „Център за законодателни оценки и законодателни инициативи“.

Проучването обхваща 7-годишен период и четири правителства, като е направен анализ на платформите на партиите в частта с правосъдната система. То е финансирано от ЕС чрез ЕСФ и с национално съфинасиране.

Политическата програма на мнозинството от 41 Обикновено Народно събрание при първия мандат на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов се отличава с абстрактно заложени приоритети, предлагане на решения за несъществени или несъществуващи проблеми, както и с явната липса на експертиза за решаване на истинските предизвикателства пред органите на съдебната власт, посочват авторите на изследването.

От заложени четири цели в областта на правосъдието в мандата на 41 парламент има само една, която е частично изпълнена, като останалите не са. В графата "неизпълнени" попадат целите, свързани с бързината и качеството на правораздаването, намаляване броя на осъдителните присъди срещу България в съда в Страсбург и свързаните с препоръките на Европейската комисия. 

Сред неизпълнените цели са изработването на нов Наказателен кодекс в рамките на мандата, а внесените промени в НПК не засягат правомощията на съда и прокуратурата в достатъчна степен. В него липсват норми, които да предоставят по- голяма оперативност на разследващите. Липсват данни да осъществен мониторинг и контрол на качеството на досъдебното производство.

Частично изпълнена остава мярката за предоставяне на ефективна правна помощ като е въведено задължението за указване на реда и начина за предоставяне на правната помощ на призовки, съобщения и уведомления, издавани от съдилищата. 

В мандата на 42-то Народно събрание с мнозинство, формирано от БСП и ДПС при правителството на Пламен Орешарски, картината е подобна, като от 15 мерки е изпълнена само една и тя е свързана с облекчаване на достъпа на гражданите до административно правосъдие чрез промяна на местната подсъдност. Целта е заложена в платформата на ДПС.

Не са изпълнени заложените цели като децентрализация на прокуратурата, разделянето на ВСС на две колегии, изпълнение на препоръките от поредния евродоклад по Механизма за сътрудничество и оценка, както и въвеждането на мерки за неравномерната натовареност на магистратите.

Платформите и на двете партии в някои отношения също са с твърде общо поставени цели, отчита изследването. 

Подобна е картината и при следващия парламент.

В 43 НС, когато правителството е подкрепено в парламента от ГЕРБ, Реформаторския блок, Обединените патриоти и АБВ, отново преобладават неизпълнените или частично изпълнени мерки, както и тези, за чието изпълнение липсва информация. Сред изпълнените мерки е приемането на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система, разделянето на ВСС на покурорска и съдийска колегия. Не е изпълнена целта за промяна на конституционния модел на съдебната власт и създаването на институционални гаранции за независимост на кадровия орган на съдебната власт.

Няма информация за това изработен ли е анализ на международните и чуждестранни стандарти за търсене на отговорност на главния прокурор и на председателите на ВКС и ВАС, включително на практиките по отзоваване. Неизпълнена е и целта за справяне с корупцията по високите етажи на властта, което е поставено като приоритет още в мандата на 41-то Народно събрание.

В мандата на 44 Народно събрание картината е малко по-различна, тъй като парламентът е в началото на мандата си, но в голямата си част мерките, свързани със правосъдната система са отбелязани като неизпълними. 

Като такава цел е посочено изработването на нова Конституция и премахване на имунитета на народните представители, тъй като до момента няма изразено единство по темата. 

Като неизпълнима е посочена и мярката за борбата с корупцията и създаването на новия антикорупционен орган, като мотивът е че това е свързано с отнемането на имущество без съдебна санкция, тъй като собствеността е гарантирана от Конституцията. 

Като неизпълнена към момента е отбелязана и мярката за намаляване на административната тежест. Като неизпълнени за момента са посочени им мерките, свързани с края на формализа в наказателния процес и бързината на съдопроизводството, задържането на осъдени лица в съдебна зала веднага след произнасяне на присъдата.

Не е изпълнена поставената цел за въвеждане на тримесечни доклади на главния прокурор и председателите на ВКС и ВАС пред Народното събрание, както и амбицията за деполитизиран и прозрачен състав на ВСС.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови