Ексклузивно Вървим към избори: Габриел отхвърли меморандума на ПП-ДБ и ги обвини в политическа търговия

Началникът на кабинета на Бойко Рашков е била уволнена от КПКОНПИ

OFFNews 18 май 2021 в 12:46 3182 0

Началникът на кабинета на служебния вътрешен министър Елена Фичерова-Караиванова е била уволнена от Антикорупционната комисия, оглавявана от Сотир Цацаров. Това се разбира от подробна справка на КПКОНПИ, предоставена на медиите заради засиления интерес към нейната личност.

Фичерова е била назначена на длъжността "главен юрисконсулт" в комисията на 20 март 2017 г., а два месеца по-късно е определена от председателя на КОНПИ (Пламен Георгиев) да изпълнява по вътрешно съвместителство длъжността началник-отдел „Човешки ресурси“ до назначаване на титуляр. На 23 август 2017 г. тя е назначена за началник на този отдел след конкурс. След вливането на КОНПИ в новосъздадената Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество Фичерова е преназначена на същата длъжност в КПКОНПИ.

През май 2018 г. е разпоредено извършването на подбор между служители с ръководни длъжности за заемане на длъжността „директор на дирекция „Координация, съгласуване и взаимодействие“ /КСВ/. Явяват се трима, един от които е самата Фичерова. Назначена е и заплатата й е повишена.

"На практика еднодневното „пребиваване“ на Елена Фичерова-Караиванова на директорската длъжност е било извършено само с цел създаване на основание за увеличаване на трудовото й възнаграждение. През м. август 2019 и февруари 2020 г. индивидуалното месечно възнаграждение на Фичерова е увеличено", казват от КПКОНПИ.

На 28 февруари 2020 г. след проверка ръководителят на Главния инспекторат към МС информира с писмо председателя на КПКОНПИ, че съществуват данни за евентуален конфликт на интереси на Елена Фичерова-Караиванова. На 04 март с.г. е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу нея. Шест дни по-късно са й предоставени за запознаване всички материали по производството за установяване на конфликт на интереси.

В периода ноември 2020 г. – януари 2021 г. тя неколкократно отклонява писмените и устни покани да се яви на изслушване пред постоянната комисия, определена със заповед на председателя на КПКОНПИ. През януари 2021 г. поканата й е връчена лично. На 29.01.2021 г. е изслушана в присъствието на неин адвокат. Представени са им данни, че производството се води за това, че тя лично, като началник отдел „Човешки ресурси“, е участвала в процедурата по собственото си назначаване за директор. Със Заповед № РД 10-04/26.03.2021 г. на председателя на КПКОНПИ е установен конфликт на интереси и са й наложени финансови санкции.

Фичерова е уволнена дисциплинарно със заповед на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров от 26 март 2020 г. от заеманата от нея длъжност началник-отдел „Човешки ресурси“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“ (АПИО) на КПКОНПИ. Основанията за налагане на наказанието са установени нарушения за неправилно изплащане на възнаграждения по изпълнение на проект „Повишаване на експертния капацитет на КПКОНПИ за ефективно и професионално изготвяне на оценка и анализ на съвкупности от парично оценими права и задължения“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, на който Фичерова е била определена за ръководител.

Става дума за утвърждаване на документи, водещи до изплащане на допълнителни възнаграждения на екипа по проекта (включително и на самата нея), без същите да са одобрени от председателя на КПКОНПИ. Така утвърдените пряко от нея документи са били представени за плащане пред финансовата дирекция в комисията. В обясненията си пред дисциплинарната комисия Фичерова е заявила, че "въобще не се сещам да има разпоредба, която да ме задължава да представям протокола на органа по назначаването".

Към настоящия момент заповедта за дисциплинарно уволнение, както и тази за установяване на конфликт на интереси, са предмет на съдебно оспорване от Елена Фичерова, като и за двете не е налице влязъл в сила окончателен съдебен акт.

Информацията е съобразно данните в служебното досие на Елена Фичерова–Караиванова, уточняват от КПКОНПИ.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови