Крачка към е-правосъдие: Пращат призовки по имейл, подсъдими застават пред съда с видеовръзка

OFFNews 11 декември 2020 в 11:01 2930 0

Снимка Георги А. Ангелов/OFFNews

Призовки за участващите в съдебен процес ще се пращат по имейл, а подсъдими ще могат да участват в дела чрез видеовръзка. Участниците делото ще могат да правят искания и да обжалват актове по електронен път. Това реши парламентът, като промени на първо четене Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Проектът внесе Министерският съвет. С него се прави крачка към електронно правосъдие. 

Целта на предложените изменения в ГПК е да се въведе електронно правосъдие, като се уреди упражняването на процесуални права в електронна форма, работата на единната информационна система на съдилищата, както и функционалностите на Единния портал за електронно правосъдие, съгласно Закона за съдебната власт, посочва в мотивите си правителството.

При извънредна обстановка, военно положение, бедствие, епидемия подсъдимият ще може да участва в съдебно дело чрез видеоконферентна връзка. Това ще става след писмено искане на неговия защитник и по преценка на съда. Прецизират се правилата за провеждане на видеоконферентни съдебни заседания при вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" в досъдебното производство.

Правосъдният портал ще бъде достъпен след първоначална регистрация. Участниците в съдебното производство ще могат да получават електронни съобщения, призовки и книжа и ще бъдат уведомявани за определени процесуални действия.

Предвижда се връчване само на електронен адрес на кредитни и финансови институции, включително на тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, на застрахователни и презастрахователни дружества, на търговци, извършващи доставка на енергия и газ или предоставящи пощенски, електронни, съобщителни, водоснабдителни или канализационни услуги, на нотариуси и частни съдебни изпълнители, на държавни учреждения и общини.

Депутатите гласуваха връчването на съобщения, призовки и книжа на адвокат да се осъществява чрез единния портал за електронно правосъдие, като адвокатите ще бъдат задължени да се регистрират и да поддържат профил в портала.

С промените в Наказателно-процесуалния кодекс се регламентира изготвянето на съдебните актове в електронна форма, създаването на електронен документ в единната информационна система на съдилищата и удостоверяването му с квалифициран електронен подпис.

Парламентът реши, че участниците в процеса ще могат да правят искания, бележки и възражения, както и да обжалват актовете на съда, по електронен път.

Променя се и Законът за здравето, като се прецизират процедурите по задължително настаняване и лечение, предоставя се възможност на човека, чието настаняване се иска, да може да участва в делото и чрез видеоконференция, като тази процедура ще се извършва единствено когато здравословното състояние на лицето не позволява да се яви на съдебното заседание, както и при обявено извънредно положение, военно положение, бедствие, епидемия или други форсмажорни обстоятелства.

БСП е за електронно правосъдие, но ще гласуваме "въздържал се", защото някои от нормите, вместо да решат проблемите с бързината на правосъдието, ще създадат нови, обяви Смиляна Нитова. Между двете четения от левицата ще внесат свои предложения.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна - част II