КПКОНПИ даде бившия кмет на Благоевград на НАП, Камбитов ще връща 97 000 лв

OFFNews Последна промяна на 28 юни 2022 в 12:33 601 0

КПКОНПИ

Снимка Архив

КПКОНПИ установи конфликт на интереси и при на бившия заместник-кмет на Стражица Георги Бянов

Бившият кмет на Благоевград Атанас Камбитов ще връща 97 000 лв. КПКОНПИ уведоми Националната агенция по приходите (НАП), че трябва да образува  производство по принудително събиране на вземания от него. 

На 14 март 2022 г. с Решение на Върховния административен съд е оставено в сила решението на Административен съд – Благоевград за установяване конфликт на интереси на Атанас Камбитов. Производството пред КПКОНПИ срещу него е започнало по сигнал от орган на съдебната власт за това, че два имота – частна общинска собственост, са продадени на дружество „Старт 2015“ ЕООД с управител и едноличен собственик на капитала счетоводителката на Камбитов с инициали Р.Ш.

В периода 25 септември – 3 октомври 2017 г., за 10 дни, като едноличен собственик на капитала и управител е вписан Атанас Камбитов. Той е провел извънредно Общо събрание на “Старт 2015” ЕООД и е разпределил дивидент на самия себе си в размер на 79 800 лв. от натрупаната и неразпределена печалба за 2015 - 2016 г. Сумата му е изплатена от Р.Ш., в качеството ѝ на счетоводител на дружеството, по банков път. В същия ден, в който е взето решението за изплащане на дивидента, Камбитов продава дяловете си.

На 17.09.2020 г. в Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на “Старт 2015” ЕООД, като новият е “Старт Груп 2020” ООД със съдружници Атанас Камбитов и дъщеря му. По този начин двата закупени през 2016 и 2017 г. имоти частна общинска собственост, преминават в собственост на дружество, в което съдружник е бившият кмет, участвал в продажбата им.

Като кмет той е издал заповеди и е утвърдил протокол за продажбата на единия общински имот, сключил е договор за продажба на другия общински имот, като и двете действия са извършени в частен интерес на свързано с него лице.

Върховните магистрати са приели, че решението на КПКОНПИ е в съответствие с материалния закон и са го оставили в сила, като са отхвърлени жалбите, подадени от Камбитов.

Със свое решение КПКОНПИ установи конфликт на интереси на бившия заместник-кмет на Община Стражица Георги Бянов. Производството срещу него е започнало по сигнал. В хода на проверката е установено, че той е изпълнявал длъжността „кмет“ в периода 01.10.2019 г. - 11.11.2019 г. и е подписал две платежни нареждания в полза на свързано с него лице – неговата съпруга. Тя е работила по граждански договор по Проект „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Вместо да си направи самоотвод и да делегира правомощията си на друг заместник-кмет на Общината, Бянов е разпоредил плащания към съпругата си, с което е извършил действия в частен интерес в полза на свързано с него лице. Наложена му е глоба в размер на 5 000 лв.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицето, посочено по-горе – Георги Бянов, приетото решение на КПКОНПИ не е влязло в сила.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови