Галина Захарова бе избрана за шеф на ВКС с пълно мнозинство от ВСС

Мястото на прокуратурата и следствието е в съдебната власт - допринасят за качествено разследване. Мандатът на тримата големи трябва да е по-кратък, смята тя

Даниела Добрева 14 януари 2022 в 17:34 2771 0

Галина Захарова

Снимка БТА/Минко Чернев

Галина Захарова

Галина Захарова бе избрана за нов председател на Върховния касационен съд с мнозинство от 20 гласа на всички присъстващи на заседанието на Висшия съдебен съвет. Тя трябваше да получи поне 17 гласа от ВСС, за да бъде избрана, тъй като в момента Висшият съдебен съвет е в намален състав от 22 души след оставката на трима от неговите представители, чиито места още не са запълнени. Днес двама от членовете на ВСС - Драгомир Кояджиков и Боян Новански, отсъстваха.

В нейна подкрепа се изказаха както представители на Съдийската колегия на ВСС, така и прокурори, во главе с ръководителя на държавното обвинение Иван Гешев. Всички те акцентираха върху професионалните ѝ качества, диалогичността и емпатията ѝ. 

Така Галина Захарова става първата жена председател на върховен съд.

Галина Захарова бе издигната от Пленума на ВКС и е подкрепена единодушно от всички колегии на съда. Процедурата бе открита на 30 септември 2021 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет допусна Захарова до процедурата на 14 декември 2021 г. Заместничката на Лозан Панов бе единствен кандидат за негов наследник като председател на ВКС.  

Вероника Имова и Олга Керелска обявиха докладите на колегията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия и за нравствените качествата на кандидата. В тях се изтъква, че за Захарова не са налице данни, поставящи под съмнение качествата й за заемане на поста. Сред нравствените й качества бяха изброени безпристрастност, професионализъм, бързина и оперативност и добра способност при разпределяне на делата, способност да се ориентира в усложнена обстановка, не се поддава на натиск и "неправомерни стимули". 

Вероника Имова

Преди заседанието на ВСС досегашният председател на ВКС Лозан Панов отбеляза, че подкрепя категорично Галина Захарова, защото тя ще бъде достоен последовател на политиката, която е водил в съда. "Съдиите от ВКС бяха абсолютно категорични в своето решение. Пленумът на ВКС, който се състои от всички магистрати, взе единодушно решение за издигане кандидатурата на Галина Захарова и единодушно я подкрепи", отбеляза той. 

Лозан Панов

При представянето на концепцията си Галина Захарова заяви, че се кандидатира "с желанието да покажем на всички от съдийската общност, че съдия може да управлява успешно".

"Убедено считам, че ВКС е призван да отстоява на най-високо ниво ценностите на правовата държава. Това означава, че не би следвало да се набляга на конкретната личност. Изборът на председател на ВКС е въпрос на принципни приоритети - дали искаме да постигнем едни или други базови принципи. Личността за тази фигура няма чак такова значение за развитието на правораздаването и с познатата на всички максима, че съдията е пръв сред равни - това означава, че няма началник и не може да има началник", каза Захарова.

И разтълкува, че това означава непрекъснато обучение "в хода на целия живот". Съдийката декларира, че е изкушена от идеята "българският съдия да е в живота на европейското пространство", затова е нужно обучение и достатъчно кадри, които да се развиват и осъвършенстват. Захарова е разтревожена от непрекъснатите упреци за неправилно осъществяване на правораздаването.  

В концепцията й е заложен анализ за точния брой съдии, които да правораздават в колегиите. Настоява и за създаването на аналитична структура, която да подпомага съдиите при разрешаването на определени дела, изискващи специализирани знания, напр. европейско законодателство и практика на ЕСПЧ. Тя напомни, че и сега във ВКС съществува такова звено от двама души, но те са абсолютно недостатъчни и освен това работят на доброволни начала. И даде пример с ВАС и ВКП, където работещите в структурата са значително повече. Участието на действащи съдии в него е задължително, уточни по-късно кандидатът. Но не могат да се изолират и хора на научната мисъл. Трябва да има и регламент, който да очертае обхвата на действие на въпросното звено. Служителите могат да са на постоянен договор, но може да има екип от специалисти, до които да се допитват при нужда, посочи Захарова.

Друг важен елемент в концепцията й е темата за независимостта на ВКС, която се гради на компетентността.

"Противоречивата практика е бич на принципите и базата на съдебната власт. Така се създава впечатлението, че законът се прилага в един случай по един начин, а при друг по различен", коментира Захарова.

В отговор на въпрос за възнагражденията на магистратите тя обясни, че трябва да има стимули за онези, които си гледат сериозно работата и не са наказвани, за да се намалят желаещите да участват в конкурси за израстване в йерархията, гарантиращо им повишение на заплатата. Бюджетът, възнагражденията и ресурсът на съдебната власт са крепители на независимостта, смята Захарова. 

Кандидатът за шеф на ВКС не отговори категорично дали ВСС трябва да е постоянно действащ орган. Тя обясни, че преди е била твърдо за постоянно работещ ВСС, но с годините се доказало, че има недоволство от страна на съдиите към работата му.

"Действа един особен фактор с корени в миналото, че органът се затваря и започва да комуникира като част от бюрокрацията. Това къса връзката с магистратите и накърнява ефективността на самия ВСС. Този въпрос очевидно може да бъде дискутиран отново, нуждае се от задълбочено претегляне на плюсовете и минусите", посочи Захарова. 

Според нея не се осъществи идеята за създаване на компетентна и постоянно действаща комисия по конкурсите. При една сигурна система за атестиране може да се мине на една облекчена процедура в перспектива, като се следи развитието на магистрата, смята тя. Ако пък остане класическата система на конкурсите, данните от атестирането са най-важни. Но събеседването се оказа изпит по право, което изопачава същността на процеса по провеждане на конкурсите.

"Няма да имаме стабилна система за подбор, без да разрешим въпроса за атестирането", е категорична Захарова.

Главният прокурор Иван Гешев поиска да разбере къде е мястото на държавното обвинение - вън или в съдебната система. Кандидатът за председател на ВСК обясни, че личното й мнение е, че трябва да остане в съдебната власт, "защото това е силна гаранция да се провежда качествено разследване".

"В нашето общество не е изградена култура на независимост. Затова прокуратурата не бива да бъде изключвана от съдебната власт", заяви Захарова.

За мястото на следствието Захарова обясни, че то "без съмнение има място като отделен елемент на съдебната власт, и като фактор, който да допринася за качественото разследване". Според нея ограничаването на правата на следователите не е добре обмислена промяна.

Tя ce oбяви зa нaмaлявaнe нa  мaндaтa нa "тpимaта гoлeми" в cъдeбнaтa влacт, зaщoтo 7-тe гoдини нa пocтa мoгaт дa дoвeдaт дo изчepпвaнe нa пoтeнциaлa нa cъoтвeтния pъĸoвoдитeл и нocят pиcĸ oт aвтopитapнocт.

"Πpoдължитeлнoтo пpeбивaвaнe нa pъĸoвoднитe пocтoвe нeминyeмo пopaждa oпacнocт oт cъздaвaнe нa ĸoмaнднo-aдминиcтpaтивни пpaĸтиĸи и пoвeдeниe", посочи Захарова.

На въпрос за промените в Закона за съдебната власт в частта за профила на кандидатите за ВСС Захарова отговори, че претендентите трябва да са с високо ниво на независимост, да познават проблемите на системата, да се отличават с компетентност в професията си, да притежават лична почтеност, да проявяват интерес към проблематиката на е-правосъдието, натовареността и пр. Не е полезно във ВСС да се използва принципът на квотност на различните нива, защото е признание, че не работи за всички и наподобява законодателната власт, смята тя.

"Съдебната власт е самостоятелна и не бива да копира практики от другите власти. Кариерните бонуси са неблагоприятен мотив за участие във ВСС", бе категорична Захарова.

Коя е Галина Захарова

Галина Захарова е завършила „Право“ в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" през 1988 г. и е с над 33 г. съдийски стаж. В периода 1988 – 1989 г. е стажант-съдия в Софийския градски съд, а от 1989 г. до 1991 г. е младши съдия там. От 1991 г. до 1992 г. е районен съдия в Пети районен съд (СРС), като през 1992 г. става зам.-председател на съда. Работи като съдия в Софийския градски съд от 1993 г. до 1998 г., а в периода 1998 – 1999 г. е негов зам.-председател. В Софийския апелативен съд е съдия от 1999 г. до 2004 г., а от 2004 г. до 2007 г. е негов зам.-шеф.

От 2007 г. до 2011 г. е член на ВСС. След това продължава да работи като съдия в Софийския апелативен съд до 2013 г.

Във ВКС съдия Галина Захарова правораздава от 2013 г., а от 2017 г. е председател на Второ наказателно отделение. На 13.11.2018 г. е назначена от Съдийската колегия на ВСС за заместник на председателя на ВКС и ръководител на Наказателната колегия.

Има специализация по европейско право в Европейския център за съдии и адвокати към Европейския институт за публична администрация в Люксембург.

Член е на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието, била е лектор в редица обучения, организирани от института.

Галина Захарова е представител на ВКС в Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет (МС), в Централната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към МС, в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и в Националния съвет по антикорупционни политики към МС.

Участвала е в Експертен комитет за ранна превенция на младежката престъпност на Съвета на Европа в Страсбург. Била е експерт в регионален проект за Албания, Босна и Херцеговина и Черна гора, както и експерт за България в проучвания на Европейската комисия за институционална и правна рамка на съдебното сътрудничество по наказателни дела в ЕС; за минималните санкции, приложими в държавите членки, и за наказанията, свързани с лишаване от права в държавите членки.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови