113 кандидати са допуснати до устния изпит в конкурса за нотариуси

OFFNews 19 май 2015 в 10:30 3890 1

113 кандидати са допуснати до устния изпит в конкурса за нотариуси

Снимка БГНЕС, архив

До устен изпит в конкурса за нотариуси са допуснати 113 от общо 586 кандидати, явили се на писмения изпит на 19 април т.г. в голямата зала в комплекс „Арена Армеец София“, съобщиха от Министерството на правосъдието.

Устният изпит ще бъде проведен на 26, 27, 28 и 29 май 2015 г. в сградата на Националния институт на правосъдието на ул. „Екзарх Йосиф“ 14, София. Според изготвения от изпитната комисия график, се предвижда устният изпит да започва в 8,00 часа.

Министерството на правосъдието публикува резултатите от работата на изпитната комисия, назначена със заповед на министъра на правосъдието, по оценяването на писмените работи на кандидатите. На сайта на МП, в рубриката „Кариери“ са обявени общо шест документа – протоколът от заседанието на комисията, проведено на 15 май т. г., резултатите от писмения изпит, списъкът на кандидатите, допуснати до устен изпит, графикът за провеждането на устния изпит, въпросник с 40 въпроса, по който ще бъде проведен, и приемо-предавателен протокол.

Заявления за участие в конкурса за заемане на 111 вакантни места за нотариуси в страната подадоха общо 684 кандидати. От тях със заповед на министър Христо Иванов до участие окончателно бяха допуснати 629 души, но 43-ма от допуснатите кандидати не се явиха на писмения изпит на 19 април.

Съгласно Наредба № 36/ 07.01.1998 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за нотариуси, до устен изпит се допускат кандидатите, получили на писмения изпит оценка най-малко добър (4). Всеки от членовете на петчленната конкурсна комисия оценява поотделно всяка работа и поставя оценка: слаб (2), среден (3), добър (4), много добър (5), отличен (6); нанася оценките в протокол, който се подписва от всички членове на комисията, датира се и се предава на председателя. Окончателната оценка на всеки кандидат се определя като е средноаритметично число от сбора на оценките, дадени за неговата работа от всички членове на комисията. Отразяването на окончателните оценки в протокола се извършва от председателя в присъствието на всички членове на комисията.

Три от писмените работи са анулирани заради констатиран особен начин на белязване на малкия плик на кандидата, съответно на изпитната работа, незапечатан малък плик. Четири от работите не могат да бъдат идентифицирани, защото липсва малкият плик или пък листът в него е празен, става ясно от протокола на комисията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата