ВАС отхвърли жалбите срещу ОВОС за строежа на магистралата Русе – Велико Търново

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване

OFFNews Последна промяна на 04 декември 2018 в 22:19 1942 0

Снимка Александра Маркарян/OFFNews

Върховният административен съд отхвърли жалбите на група физически лица и на сдружение „Граждани за пътен контрол” срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда на министъра на околната среда и водите, с което се одобрява изграждането на магистралата Русе – Велико Търново.

Решението на тричленния състав на ВАС по делото е окончателно и не подлежи на касационно обжалване, тъй като магистралата е определена като обект от национално значение със стратегическа важност.

Върховните магистрати смятат, че са необосновани развитите от жалбоподателите съображения, че в процедурата по ОВОС не е разгледано и преценено правилно съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и не е направен обоснован анализ на очакваните въздействия.

В решението на съда се изтъква, че част първа от доклада за ОВОС съдържа подробно описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение - атмосферен въздух и климатични фактори. Докладът съдържа и описание на въздействието върху повърхностни и подземни води, земни недра, земи и почви, растителен и животински свят, защитени територии и чувствителни зони, отпадъци, ландшафт.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови