Край на конкуренцията: Само големи фирми ли ще доставят мляко в училища и градини?

Мартин Георгиев 20 април 2018 в 13:46 7562 1

Смущаващи промени в Наредбата за условията и реда за предоставяне на плодове и зеленчуци и млечни продукти в училищата и детските гради предлага Министерският съвет.

На теория е възможно спорните изменения да позволят само един производител да доставя млечни продукти на всяко едно учебно заведение в България, което нарушава регламентите на ЕС за свободна конкуренция. Дори това да не се случи, промените със сигурност биха ощетили по-малките доставчици.

Към момента плодовете и зеленчуците, както и млечните продукти в училищата и детските градини, се доставят по две схеми, финансирани от Европейския съюз. В процедурата по снабдяване на учебните заведения могат да участват производители и доставчици на заложените продукти в поръчката. 

Изпълнител за доставка на плодове и млечни продукти на децата се избира от директора на учебното заведение. Той е длъжен да изпрати покана до двама търговци и един производител. С промени в Наредбата през 2016 г. се въведе ново изискване. Ако производител или сдружение, в което участва такъв, е кандидатствал по поръчката, той задължително трябва да бъде избран. Ако те са повече от двама, решението за избор остава на директора.

С новите промени в Наредбата обаче, ако повече от един производител кандидатства по схемите за доставка в учебните заведения, директорът е длъжен да избере по-големия. За млечните продукти това значи този, който произвежда повече стоки, сертифицирани по БДС, а при равен брой - производителят, чиято производствена база се намира най-близо до съответното учебно заведение. Задължението създава хипотеза, в която най-големият млекопроизводител в България може да снабдява всяко едно училище и детска градина в страната, стига да пожелае.

Предвижда се също така да отпадне изискването за закупуване на продуктите от местни пазари. Към момента доставката на плодове и зеленчуци, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, се извършва чрез местни покупки или от местните пазари.

Предложените изменения в наредбата са разгледани от Комисията за защита на конкуренцията. Тя, изглежда, също не одобрява това толериране на големите търговци.

В решение на КЗК от 04.05.2017 г. се констатира, че даването на предимство на производителите пред едноличните търговци, търговските дружества и кооперациите, които могат да доставят продуктите, е елемент на понятието "държавна помощ" съгласно Договора за функциониране на Европейския съюз. Посочва се още, че Европейската комисия или Министерството на земеделието и храните са компетентните органи, които могат да се произнесат дали подобна "държавна помощ" е допустима. КЗК уточнява, че в случаите на неизпълнение от държавата на задълженията, произтичащи от правото на ЕС, Европейската комисия може да сезира Съда на ЕС.

Писмо до ЕК вече се планира. Подготвяните промени в Наребата предизвикаха масово недоволство сред търговците. Срещу измененията се подписаха директори на учебни заведения от област Русе, Сливен, Варна, Добрич, както и от община Търговище.

На 19 април приключи общественото обсъждане на Наредбата за промяна на условията.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Елена, която върна наградата