Колата на министъра е на 25 г. Отговорът на МО защо му трябват нови автомобили

Владимир Йончев Последна промяна на 25 май 2021 в 13:38 64076 1

Снимка Владимир Йончев

Докато беше министър, Красимир Каракачов ползваше този 25-годишен мерцедес. Следващият военен министър обаче ще се движи със супер луксозен нов автомобил.

OFFNews зададе допълнителни въпроси във връзка с обществената поръчка за нови автомобили на Министерството на отбраната, която описахме в статията ни от 10 май 2021 г.

Публикуваме отговорите на министерството на отбраната.

- Научихме, че преди описваната в статията обществена поръчка е имало друга, стартирана в края на 2020 г. и прекратена от министъра на отбраната. Моля за информация каква е била причината за прекратяването й.

- Министерството на отбраната има стартирана открита процедура за придобиване на 36 леки автомобила от различен клас, разделена на три обособени позиции. Подготовката на процедурата е започнала през 2019 г. с дефиниране на потребността от леки автомобили за Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и с разработване на техническите спецификации, на които да отговарят.
През октомври 2020 г. Министерството на отбраната обяви с Решение № 112/17.11.2020 г. на министъра на отбраната обществена поръчка с предмет: „Доставка на леки автомобили с нормална проходимост с технически допустима маса до 3,5 t включително“.

До крайния срок за получаване на оферти - 16 ноември 2020 г., постъпват оферти от три кандидата.

С Решение № 142 от 08.12.2020 г. на министъра на отбраната, „Рив Комерс София“ ЕООД е определен за изпълнител по трите обособени позиции на обществената поръчка. С писмо от 29 декември 2020 г. дружество „Рив Комерс София“ ЕООД уведоми Министерството на отбраната, че отказва да сключи договорите, за които е определено за изпълнител. Поради тази причина с Решение № 3/12.01.2021 г. на министъра на отбраната обществената поръчка е прекратена през януари 2021 г.

- Какви технически параметри са били заложени за автомобилите, обект на поръчката? Кой е автор на заданието за техническите параметри и как се мотивирани те – както в старата така и в новата поръчка?

- Автомобилите по трите обособени позиции са с техническите параметри, заложени в изготвени технически спецификации за клас F представителен, клас Е премиум и клас D среден.

Техническите спецификации (ТС) са разработени на основание действащите в Министерството на отбраната „Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки“. Изготвена е заявка от Комендантство - МО за разработване на технически спецификации за трите вида автомобили, която е съгласувана по командната структура през 2019 г. На основание на заявката са разработени от Института по отбрана „Проф.Цветан Лазаров“ три технически спецификации. Те са разгледани последователно на заседания на експертен технико-икономически съвет към Института по отбрана и на експертна работна група на Съвета за доставки и услуги, след което са разгледани и приети на заседание на Съвет по доставки и услуги. След приемане на техническите спецификации са дадени съответните номера и са публикувани на сайта на Министерството на отбраната през 2020 г.

За отменената и новата обществена поръчка са използвани едни и същи ТС с едни и същи технически изисквания. При обявяване на процедурата за обществена поръчка ТС са публикувани в сайта на МО на електронната платформа за обявяване на електронни обществени поръчки.

- За кого са предназначени двата автомобила с обща цена 314 000 лв. и изискване за максимална скорост от поне 240 км/ч? Как е аргументирана нуждата от точно такива автомобили?

- Двата автомобила от клас F представителен са предназначени за покриване на транспортните нужди на министъра на отбраната и началника на отбраната. Нормално е към представителния клас автомобили да има завишени технически критерии за безопасност на автомобила на пътя и сигурност при транспортиране на пътниците. Нещо повече, тези автомобили се използват и за командировки на министъра на отбраната и на началника на отбраната в чужбина, съпроводени със специален режим на движение, движение с ескорт, което обуславя необходимостта от залагане на по-големи технически изисквания за безопасност и скорост на автомобила.

Изискването, посочено в ТС от клас F представителен, максималната скорост да е до 240 км/ч е характерен технически параметър за по-високите класове автомобили. За автомобилите от по-ниските класове, които съответно са с по-ниска мощност, е предявено изискване и за по-малка максимална скорост.

-Какъв е служебният автомобил, с който се придвижва министър Красимир Каракачанов и каква е приблизителната му стойност, с която е заведен в счетоводните баланси на министерството?

- Транспортното осигуряване на министъра на отбраната се осъществява с лек автомобил с нормална проходимост марка „Мерцедес“, модел „S 600”, произведен през 1996 г., заведен в счетоводните баланси на Комендантство – МО с балансова стойност към момента – 8 590,00 лв. Дългогодишната експлоатация на автомобила, акумулирано с изминатите километри, са фактори, които довеждат до по-чести аварии и счупвания, чието възстановяване е затруднено от липсата на резервни части в магазинната мрежа, както и високата им цена.

-Какъв е служебният автомобил на началника на отбраната в момента и каква е приблизителната му балансово стойност?

- Транспортното осигуряване на началника на отбраната се осъществява с лек автомобил с нормална проходимост марка „Крайслер“, модел „300 С”, произведен през 2007 г., заведен в счетоводните баланси на Комендантство – МО с балансова стойност към момента – 6 840,00 лв. Техническата поддръжка на автомобила е затруднена от ограниченото предлагане или липса на резервни части, както и оторизирани сервизи, които да извършат ремонт и възстановяване на възникнали повреди. Всичко това води до високи разходи по поддържането на автомобила.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови