Интегрираният градски транспорт от "огледалния свят"

СПАС СПАСОВ Последна промяна на 25 декември 2016 в 09:00 10902 6

Новият проект за интегриран градски транспорт във Варна е на стойност 115 милиона лева и официално е приключил. От всичките му компоненти безспорно е изпълнена единствено частта за публичност – общината плати на медии за реклама на проекта. Варненци обаче още чакат скоростното автобусно трасе да заработи, а автоматите за продажба на билети се сдобиха със „свински опашки“.

Проектът „Интегриран градски транспорт на Варна“ е най-големият, по който общината е работила през последните 20 години. Средствата за изпълнението му са 115 млн. лв., по-голямата част от които са безвъзмездна финансова помощ по програма „Регионално развитие 2007-2013 г.” (1)

Общо десетте компонента включват доставката на 70 нови автобуса, ремонта на централни пътни артерии, строителството на велоалеи, поставянето на автомати за продажба на билети и разработването на система за трафик-информация в реално време. Три пъти бе удължаван срокът за изпълнение. Последният „краен срок“ изтече на 31 август 2016 г. Според отчетите, изпратени до финансиращия орган, работата изглежда приключена по следния начин:

Преасфалтирани и с частично подменени подземни комуникации са няколко булеварда във Варна, които оформят трасето на т. нар. BRT коридор (от англ. Bus Rapid Transit – скоростно автобусно трасе). На спирките по скоростното автобусно трасе, както
и в автобусите, са монтирани 539 автомата за продажба на билети, а също и табла, които трябва да информират в реално време за разписанието. По кръстовищата на скоростното трасе са поставени системи за осигуряване на предимство на обществения транспорт.

През 2013 г. в движение бяха пуснати 70 нови автобуса, а в края на ноември м.г. бяха завършени 16 км велоалеи. Ремонтирани бяха крайните спирки на транзитния коридор, а около всички останали бяха изградени рампи за движение на хора с двигателни проблеми.

ПАРАЛЕЛНА РЕАЛНОСТ

Такава е „паралелната реалност“ на чиновника. Другата, в която живеят гражданите на Варна, изглежда съвсем иначе. В нея „Интегриран градски транспорт на Варна“ е напът да се превърне в един от най-красноречивите примери за безотговорно и неефективно харчене на парите на европейските данъкоплатци.

Бюджетът за ремонт на пътните настилки и подземните комуникации по BRT коридора, заложен в договора за безвъзмездно финансиране на проекта през 2012 г., е 30 млн. лв. Но още през май 2013 г., само година по-късно, четири километра от трасето по бул. „Владислав Варненчик” във Варна бяха предизборно преасфалтирани с 5 млн. лв., осигурени спешно от първия кабинет на Бойко Борисов. В хода на ремонта стана ясно, че освен бързо парите са били отпуснати и „на око“ – без предварителни разчети. Вероятен отговор на въпроса защо се е случило това дават частичните избори за кмет на Варна и
извънредните парламентарни, проведени през май и юни същата година.

Друга част от коридора, по бул. „Мария Луиза“, беше ремонтирана с пари от общинския бюджет през пролетта на 2015 г. Как беше осигурено финансирането на последните две отсечки от BRT коридора – по булевардите „Трети март” и „Васил Левски”, никога не стана ясно.

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА ПОРАЖДА СЪМНЕНИЯ

Ресорният зам.-кмет на Варна Христо Иванов предпочете да не отговаря на въпроси по тази тема. Но разгадаването на „скритата картинка“ не изглежда сложно. За разлика от европейското финансиране, контролът по разходването на пари от общинския и от държавния бюджет се осъществява от Сметната палата и Агенцията за държавна финансова инспекция. Докладите, изготвяни след проверките им, често раждат шумни скандали, но те угасват бързо в коридорите на прокуратурата.
Няколко снимки, публикувани в социалните мрежи в началото на септември 2016 г., също дадоха повод за съмнения около изпълнението на проекта. На тях се вижда, че новите автомати за автобусни билети, монтирани още през есента на миналата година, вече са „поправени” с т.нар. свински опашки. (2) При това без някога да са заработили. Според няколко докладни записки, изпратени до изпълнителния директор на общинското дружество „Градски транспорт“ във Варна, причината за „ремонта“ е конструкцията на машините, които не са издържали на вибрациите, макар че не работят. Но това съвсем не е
единственият проблем с билетните автомати.

Срокът за пускането им в експлоатация непрекъснато е отлаган за „всеки момент”.(3) За последен път в началото на юли 2016 г. Биляна Якова, ръководител на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“, обясни, че „съгласно техническата спецификация на възложителя и техническото предложение на изпълнителя – „Обединение модерен транспорт”, втоматизираната билетна система е „тествана и работеща”.

ТЕСТВАНА И НЕРАБОТЕЩА БИЛЕТНА СИСТЕМА

Задължение на изпълнителя било „само да достави и да монтира машини с фискални устройства, а не фискализирани”. По тази причина с фискализацията било натоварено друго дружество – „Къстъм Инжинеринг България”. Дали това се е случило, не е ясно. Но до началото на октомври 2016 г. (срока за приключването на този текст) тактилните дисплеи на сините машини по спирките и в автобусите във Варна все още са тъмни.

Според техническото задание, приложено към обявата за конкурса, автоматите, поставени на спирките и в автобусите, трябва да приемат монети и банкноти, да връщат ресто, да обслужват кредитни и дебитни карти, да зареждат абонаментни карти за градския транспорт, да предоставят справка за наличност по тях и т.н. (4)

Експертите на потенциалните изпълнители обаче са предупредили Якова, че тъй като по задание във всеки автобус ще има само по един автомат, това би довело до забавяне на обслужването и образуване на опашки в пиковите часове. Освен това изпълнението на всички споменати операции в движещ се автобус криело опасности за здравето на пътниците.

Напук на всички предложения и коментари системата за електронно таксуване е поръчана и изпълнена в първоначално зададения си вариант. Заради габаритите си сега автоматите са поставени на единствено възможните места в новите варненски автобуси – определените за хора с двигателни проблеми и майки с детски колички. Каква е точната им цена, до този момент не е ясно.

Причината за това е, че поръчката за производството и монтажа им беше включена в общата сума от 14.5 млн. лв. заедно с разработването на системата, информираща в реално време за движението на автобусите. Основните компоненти в нея – светлинните табла, интернет платформата и мобилното приложение, бяха също отчетени като приключили. Но въпреки това и до момента работят само в тестов, демонстрационен режим. (5)„САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА ПРОФИЛАКТИКА!“

Точно тази част от проекта стана повод и за трагикомичен скандал в края на миналата година. Тогава в общинския сайт www.itransportvarna.bg, създаден по проекта „Интегриран градски транспорт”, се появи трафик-информация, копирана в пълния си обем от аналогичен сайт на частно дружество, което от години я предлага безвъзмездно и в обществена полза.
Веднага след опита за изясняване на случая платформата беше блокирана от администраторите си, без каквито и да било обяснения. Месец по-късно се оказа, че тя е дори спряна заради неплатен хостинг. От тогава до сега всеки опит за зареждането му води към едно и също съобщение: „Сайтът е в процес на профилактика!“.

Заради явно неработещата система за управление на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна” в експлоатация не е въведен и най-обемният му компонент - т. нар. BRT коридор. (6) А на цената от 4.6 млн. лв. в града беше изградена мрежа от велосипедни алеи, които предизвикаха вълна от подигравки. Но и това не трогна никого.

Единственият приключен, отчетен и ефективно работещ елемент от проекта се оказаха мерките за неговата публичност.(7)
Независимо от всички фалстартове и отлагани финиши, в навечерието на изборите за местна власт – през август 2016 г., за тази цел бяха похарчени 800 хил. лв. Най-голям дял от тях се оказа насочен към медии, повечето от които свързани пряко или косвено с лица от местната и централната власт.


1 ОП „Регионално развитие“, Проект „Интегриран градски транспорт на Варна“, https://goo.gl/1Y4EaM

Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструмен-
ти на ЕС в България, https://goo.gl/nDoxp9


2 „Дневник“, Неработещите билетни автомати във Варна вече са „поправени” със „свински опашки”, https://goo.gl/rTn569


3 „Дневник“, „Строго секретно”, или какво свърши Варна по проекта си „Интегриран градски транспорт”, https://goo.gl/rLqgjv

4 ОПРР, Проект „Интегриран градски транспорт на Варна” Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/1.5-03/2011/002, https://goo.gl/FcQ96Q

5 АОП, Обявление за поръчка „Проектиране, СМР, авторски надзор, доставка и монтаж по Компонент 1 „Автоматизирана билетна система” в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, https://goo.gl/9cQ2Az

6 Община Варна, официален сайт, „Кметът Иван Портних подписа договор за изграждане на 16 км велоалеи“, https://goo.gl/LtTYt6

“Капитал“, „Консорциум „Арма“ започва строителството на 16 км велоалеи във Варна“, https://goo.gl/yB60Qi

7 АОП, Обявление за обществена поръчка „Изпълнение на мерки за разпространение на информация и публичност в рамките на проект BG161PO001-1.5.03-0002 „Интегриран градски транспорт на Варна“ по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.5-03/2011 „Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.5: „Системи за устойчив градски транспорт” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.”, https://goo.gl/7w2yjO

Този текст е от "Черна книга на правителственото разхищение в България 2016", която се издава от Фондация за свободата "Фридрих Науман" със съдействието на Института за пазарна икономика. Всички публикации в книгата са напълно свободни за препубликуване като идеята е да достигнат до възможно най-широк кръг читатели.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

8025

6

Deqn Zaxariev

26.12 2016 в 11:19

В случая схемата едва ли е на "варненци". Каквито и да сме, все пак обичаме града си. "Губернаторът" ни Портних не познава града, на който е кмет - преди да стане момчето на ББ в общинския съвет, беше момчето на Илия Павлов, пратено от София да му управлява грандхотела на Златните. Съмнявам се, че би могъл от общината да се ориентира до... Дом Младост, например. Затова толкова се крие от журналистите.

8025

5

Deqn Zaxariev

26.12 2016 в 11:19

В случая схемата едва ли е на "варненци". Каквито и да сме, все пак обичаме града си. "Губернаторът" ни Портних не познава града, на който е кмет - преди да стане момчето на ББ в общинския съвет, беше момчето на Илия Павлов, пратено от София да му управлява грандхотела на Златните. Съмнявам се, че би могъл от общината да се ориентира до... Дом Младост, например. Затова толкова се крие от журналистите.

8025

4

Deqn Zaxariev

26.12 2016 в 11:19

В случая схемата едва ли е на "варненци". Каквито и да сме, все пак обичаме града си. "Губернаторът" ни Портних не познава града, на който е кмет - преди да стане момчето на ББ в общинския съвет, беше момчето на Илия Павлов, пратено от София да му управлява грандхотела на Златните. Съмнявам се, че би могъл от общината да се ориентира до... Дом Младост, например. Затова толкова се крие от журналистите.

8054

3

goro666

25.12 2016 в 20:10

Реално е така, всички го знаем това, и на никой не му пука, Варна е просто едно забравено то Бог място, хората СМЕ приели че всичко е ОК ако ГЕРБ и ТИМ са решили така.

8633

1

trent

25.12 2016 в 10:49

Варненската мафия си действа както си знае от стотици и десетки години, окопали се в шуробаджанащина и извънбрачни връзки бездействат доволно в общинската администрация, кой е кмет е без значение, 'варненци' си го обичат който и да е, стига да е от 'техните', халал да им е.